یکشنبه , ۱۶ ام بهمن ماه سال ۱۴۰۱ ساعت ۱:۱۶ قبل از ظهر به وقت تهران

اخبار چهره ها و سینما

آیا خوانندگی زنان حرام است؟

بسیاری‌ از آوازهایی که بانوان در مجلسی می‌خوانند، عده‌ای‌ را در ارتکاب‌ گناه‌ بی‌اختیار می‌کند، این ‌نوع‌ آواز‌خوانی ‌حرام‌ است، پس این خوانندگی‌ که‌‌ اثر تضعیف‌ کننده‌ ایمان‌ و پروای‌ از گناه‌ را داشته‌ …

ادامه مطلب »