چهارشنبه , ۳۱ ام شهریور ماه سال ۱۴۰۰ ساعت ۴:۲۲ بعد از ظهر به وقت تهران