پنجشنبه , ۷ ام بهمن ماه سال ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۳۲ قبل از ظهر به وقت تهران