چهارشنبه , ۳۱ ام شهریور ماه سال ۱۴۰۰ ساعت ۴:۳۰ قبل از ظهر به وقت تهران