مهران احمدی که بیشتر با نقش بهبود در سریال پایتخت شناخته می شود، در اینستاگرام خود نوشت :

“بازجویی ساواک از شریعتی پرسیده بود هنگام بازداشت اسلحه ای داشتی؟ او پاسخ داده بود : بله یک عدد خودکار بیک.

دکتر علی شریعتی در ۲ آذر ۱۳۱۲ در روستای کاهک سبزوارمتولد شد. او نویسنده، جامعه‌شناس، تاریخ‌شناس، فیلسوف و از فعالان سیاسیزمان انقلاب بود که در ۲۹ خرداد ۱۳۵۶ درگذشت.

پست اینستاگرامی مهران احمدی از دکتر شریعتی

پست اینستاگرامی مهران احمدی از دکتر شریعتی