چهارشنبه , ۱۵ ام تیر ماه سال ۱۴۰۱ ساعت ۲:۳۸ قبل از ظهر به وقت تهران

نکات مهم خرید ملک

همزمان با تنظیم سند مبایعه نامه :فروشنده حتما اصول اسناد مربوط به مالکیت یا نمایندگی خود را در جلسه قرارداد حاضر نماید.

پیش‌نویس خودکار

در قرارداد حتما تاریخ تنظیم سند رسمی بنام خود را مشخص نمایید.

چنانچه ملک با مشارکت صاحب زمین و سازنده بناشده باشد در اینصورت تمامی مالکین مشاع ساختمان می بایست در جلسه حضور داشته باشند.

چنانچه تقسیم نامه ای فی مابین مالکین مشاع ساختمان بنا شده تنظیم شده باشد در این صورت یا می بایست تمامی آنها در جلسه حاضر شوند و یا اینکه تقسیم نامه در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم یا گواهی امضاء شده باشد.

با رویت سند مطمئن شوید که ملک آزاد بوده و دررهن کسی نمیباشد.

ملک را بر اساس متراژ مندرج در سند مالکیت خریداری نمایید.

از سپردن اسناد مالکیت و چک های ثمن و تضمین نزد مشاور املاک پرهیز نمایید.

از تمامی چکهای صادره بابت ثمن معامله حتما کپی تهیه نموده و دریافت آنها را فروشنده با امضاء تایید ورسید نماید.

حتما درقرارداد شماره و مشخصات کامل دفترخانه مورد توافق تنظیم کننده سند مالکیت را مشخص نمایید.

امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.