در سال های اخیر یکی از معضلاتی که ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس داشته اند بحث شفاف نبودن موضوعات مالی است و ایراد اساسی که به آن وارد بوده نداشتن تراز مالی در باشگاه هاست، البته به زعم مدیران خود باشگاه های پر طرفدار تهرانی ما هنوز باشگاه نیستیم که تراز مالی داشته باشیم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در اینباره بارها بررسی کردند و وزارت ورزش و جوانان هم نسبت به نداشتن تراز مالی این ۲ باشگاه ایرادات فراوانی را وارد کرده است.

جعفر کاشانی رئیس هیئت مدیره پرسپولیس در مورد این ادعا و انتشار سند تراز مالی این باشگاه گفت: ما اصلا تراز مالی نداریم که بخواهد ناپدید شدن بودجه مشخص شود! ضمن اینکه مسئول مالی باید در اینباره توضیح بدهد، اما آنچه که مسلم است باشگاه پرسولیس از پاک ترین باشگاه هاست و در مورد این سند منتشره هم باید بگویم پرسپولیس باشگاه نیست که تراز مالی داشته باشد.