قیمت برخی از مدل های خودرو سمند در بازار به شرح زیر است:

www.dustaan.com قیمت مدل های مختلف سمند در بازار

قیمت مدل های مختلف سمند در بازار