کد خبر: 170787تاریخ انتشار : ۶:۱۱:۱۸ - دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

قیمت کنسول های بازی در بازار ازاد تهران/ کلیه قیمت ها به تومان می باشند/ اخرین به روز رسانی دوشنبه ۲۸ خرداد ۹۷

www.dustaan.com قیمت روز کنسول های بازی در بازار تهران (ps3  ps4  xbox one)

قیمت روز کنسول های بازی در بازار تهران (ps3 – ps4 – xbox one)

نامشرکتمگا پیکسلقیمت (ریال)
پلی استیشن سونی دو دسته PS۴ ۵۰۰GB Region ۲Sony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۲۰,۹۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی دو دسته PS۴ ۱TB Region ۲Sony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim HDR ۱TB Region ۲ BlackSony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۱۷,۶۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region۲ ۳ GameSony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۲۳,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۲ WhiteSony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۱۸,۹۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۲ GoldSony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۱۸,۹۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۲ BlackSony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۱۷,۹۹۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۲Sony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۱۲,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۱TB Region ۲ FIFA۱۸Sony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۲۵,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۱TB Region ۲ Fifa۱۸Sony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۹,۸۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۱TB Region ۲Sony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۲,۱۷۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۱TB Call of Duty InfiniteSony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۲۲,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro HDR ۱TB Region ۲Sony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۲۹,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro ۱TB Region ۲ WhiteSony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۲۷,۱۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro ۱TB Region ۲Sony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۱۹,۷۹۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro ۱TB God of War LimitedSony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۳۸,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ ۵۰۰GB Region ۳Sony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۱۹,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ ۵۰۰GB Region ۲ Uncharted ۴Sony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۲۲,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ ۵۰۰GB Region ۲ Fifa۱۸Sony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۹۹۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ ۵۰۰GB Region ۲Sony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ ۱TB Region ۳Sony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۱۸,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ ۱TB Region ۲Sony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۱۹,۹۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۳ Super Slim ۵۰۰GBSony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۱۰,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۳ Slim ۳۲۰GBSony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۹۵,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۳ Slim ۱۶۰GBSony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۹,۹۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۳ Slim ۱۲۰GB OrginalSony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۹,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۳ Slim ۱۲۰GBSony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۹,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۲Sony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۴,۰۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox One X ۱TBXbox۵۰۰ گیگابایت/Blu-ray / DVD-ROM/AMD Jaguar Eight Core/WiFi۲۶,۱۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox One S ۵۰۰GBXbox۵۰۰ گیگابایت/Blu-ray / DVD-ROM/AMD Jaguar Eight Core/WiFi۱۳,۵۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox One S ۱TBXbox۵۰۰ گیگابایت/Blu-ray / DVD-ROM/AMD Jaguar Eight Core/WiFi۱۵,۵۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox One ۵۰۰GBXbox۵۰۰ گیگابایت/Blu-ray / DVD-ROM/AMD Jaguar Eight Core/WiFi۱۷,۵۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox One ۱TBXbox۵۰۰ گیگابایت/Blu-ray / DVD-ROM/AMD Jaguar Eight Core/WiFi۱۵,۴۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox ۳۶۰ Slim ۳۲۰GBXbox۵۰۰ گیگابایت/Blu-ray / DVD-ROM/AMD Jaguar Eight Core/WiFi۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox ۳۶۰ Slim ۲۵۰GBXbox۵۰۰ گیگابایت/Blu-ray / DVD-ROM/AMD Jaguar Eight Core/WiFi۹,۵۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox ۳۶۰ ۳۲۰GB Gears of War ۳Xbox۵۰۰ گیگابایت/Blu-ray / DVD-ROM/AMD Jaguar Eight Core/WiFi۱۵,۲۰۰,۰۰۰

پربیننده ترین مطالب روز


https://www.dustaan.com/?p=170787


به اشتراگ بگذارید!
گوگل پلاس فیسبوکــ فیسنما

برچسب ها


انتشار یافته : 17
 1. علی گفت:

  قیمت کنسول ها متعلق به کجاست ؟ می خوام بخرم .

 2. علی گفت:

  قیمت کنسول ها متعلق به کجاست ؟ می خوام بخرم ..

 3. علی گفت:

  Ps4 pro آدرس مغازش کجاست؟

 4. علی مستوفی گفت:

  سلام لطفا آدرس بدهید

 5. Mehdi گفت:

  با سلام ، من میخوام پی اس ۴ بخرم ، که هم موس بخوره هم کیبورد ، کدوم نوعش رو باید بخرم ؟؟

 6. Poya گفت:

  همه نوعش میخوره بیشتر ریجن ۲ اسلیم میخرن

 7. حسين برهاني گفت:

  سلام قیمت کنسول ها بروز هست؟
  ادرس مغازه لطف کنید بفرستید
  قصد خرید دارم
  متشکرم

 8. Reza گفت:

  سلام شماره یا ادرستونو میخواستم برای خرید ps4 pro
  ممنون

  دوست عزیز قیمت ها مربوط به بازارهای تهران می باشد.

 9. علیرضا گفت:

  از کجا قیمت گرفتید که یک میلیون ارزون تره. آدرس بدین ما هم بخریم

 10. فرهاد گفت:

  مگه دلار چند شده یعنی یک کنسول Ps4 Slim 1tb که 1750000 بود شده 260000 واقعیه

 11. Hooman گفت:

  ببخشید دادا اینجا سر گردنس ناموسن؟؟؟؟؟؟ps4 pro شیش میلیون😲😲😲😲قیمت ps4 pro الان دو میلیون هشتصد تا سه میلیون خورده ایه

 12. Poya گفت:

  عجب چجوریه این قیمتا الکیه باو۰

 13. dominic گفت:

  سلام بی زحمت شماره تلفن رو بگید میخوام بخرم

 14. ابوالفضل گفت:

  این قیمت هارو کی داده؟ همشون مزخرف هستن.
  ps4 pro کجا شیش ملیون