کد خبر: 170787تاریخ انتشار : ۶:۱۱:۱۸ - شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷

قیمت کنسول های بازی در بازار ازاد تهران/ کلیه قیمت ها به تومان می باشند/ اخرین به روز رسانی جمعه ۱۶ شهریور ماه سال ۹۷

www.dustaan.com قیمت روز کنسول های بازی در بازار تهران (ps3  ps4  xbox one)

قیمت روز کنسول های بازی در بازار تهران (ps3 – ps4 – xbox one)

نام شرکت مگا پیکسل قیمت (ریال)
پلی استیشن سونی دو دسته PS۴ Pro HDR ۱TB Region ۲ Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۴۳,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی دو دسته PS۴ Pro HDR ۱TB PES۲۰۱۸ Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۴۶,۹۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی دو دسته PS۴ Pro ۱TB Region ۲ Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۴۳,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی دو دسته PS۴ ۵۰۰GB Region ۲ Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی دو دسته PS۴ ۱TB Region ۲ Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۳۶,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی با فرمان بازی PS۴ Pro ۱TB Region ۲ Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی با پایه PS۴ Slim ۱TB Region ۲ Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی با اشتراک PS۴ Pro HDR ۱TB Region ۲ Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۴۰,۸۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim HDR ۱TB Region ۳ Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim HDR ۱TB Region ۲ Black Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۲۱,۲۱۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim HDR ۱TB Region ۱ Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region۲ ۳ Game Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۲۶,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۲ White Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۲ Gold Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۳۰,۲۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۲ FIFA۱۸ Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۳۲,۹۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۲ Black Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۲ Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Gran Turismo Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۳۳,۳۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۱TB Region ۲ PES۱۸ Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۱TB Region ۲ FIFA۱۸ Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۳۲,۴۹۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۱TB Region ۲ Fifa۱۸ Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۱TB Region ۲ Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro HDR ۱TB Region ۲ White Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro HDR ۱TB Region ۲ FIFA۱۸ Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۴۵,۹۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro HDR ۱TB Region ۲ Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro HDR ۱TB Gran Turismo Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۴۶,۳۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro ۱TB Region ۲ White Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro ۱TB Region ۲ FIFA۱۸ Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۴۱,۷۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro ۱TB Region ۲ Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro ۱TB God of War Limited Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ ۵۰۰GB Region ۲ Uncharted ۴ Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۳۲,۴۹۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ ۵۰۰GB Region ۲ Fifa۱۸ Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ ۵۰۰GB Region ۲ Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ ۱TB Region ۲ Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۳ Super Slim ۵۰۰GB Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۳ Slim ۳۲۰GB Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۳ Slim ۱۶۰GB Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۳ Slim ۱۲۰GB Orginal Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۹,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۲ Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۴,۲۰۰,۰۰۰
باندل پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۱TB Region ۲ Sony ۱۲۰ GB  /BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Cor  /شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث   ۳۹,۹۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت دو دسته Xbox One S ۱TB Xbox ۴ GB  /DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پرداز  /شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet   ۲۲,۹۹۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت با کینکت Xbox One S ۱TB Xbox ۴ GB  /DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پرداز  /شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet   ۳۹,۵۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت با فرمان بازی Xbox One S ۱TB Xbox ۴ GB  /DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پرداز  /شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet   ۲۲,۹۹۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox One X ۱TB Xbox ۴ GB  /DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پرداز  /شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet   ۴۵,۵۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox One S ۵۰۰GB Xbox ۴ GB  /DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پرداز  /شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet   ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox One S ۱TB Xbox ۴ GB  /DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پرداز  /شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet   ۲۰,۷۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox One ۵۰۰GB Xbox ۴ GB  /DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پرداز  /شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet   ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox One ۱TB Xbox ۴ GB  /DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پرداز  /شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet   ۲۵,۴۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox ۳۶۰ Super Slim ۴GB Xbox ۴ GB  /DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پرداز  /شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet   ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox ۳۶۰ Slim ۴GB Xbox ۴ GB  /DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پرداز  /شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet   ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox ۳۶۰ Slim ۳۲۰GB Xbox ۴ GB  /DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پرداز  /شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet   ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox ۳۶۰ Slim ۲۵۰GB Xbox ۴ GB  /DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پرداز  /شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet   ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox ۳۶۰ ۴GB Kinect Xbox ۴ GB  /DVD-ROM  /پردازشگر اصلی: IBM PowerPC ۳ cores ۳.۲ GHz – پرداز  /شبکه بی سیم Wi-Fi شبکه Ethernet   ۱۴,۵۰۰,۰۰۰

پربیننده ترین مطالب روز
نحوه عضویت و لغو عضویت در خبرنامه

دریافت خبرنامه رایگان بوده و هیچ هزینه ای برای شما نخواهد داشت، برای لغو عضویت می توانید با مراجعه به بخش تنظیمات مرورگر تلفن همراه خود ، اعلان های دریافتی از سایت (Dustaan.com) را غیر فعال کنید. و یا در حین دریافت خبرنامه با کلیک بر روی آیکون تنظیمات، دریافت خبرنامه را برای این سایت مسدود کنید.


به اشتراگ بگذارید!
گوگل پلاس

برچسب ها

انتشار یافته : 20
 1. علی گفت:

  قیمت کنسول ها متعلق به کجاست ؟ می خوام بخرم .

 2. علی گفت:

  قیمت کنسول ها متعلق به کجاست ؟ می خوام بخرم ..

 3. علی گفت:

  Ps4 pro آدرس مغازش کجاست؟

 4. علی مستوفی گفت:

  سلام لطفا آدرس بدهید

 5. Mehdi گفت:

  با سلام ، من میخوام پی اس ۴ بخرم ، که هم موس بخوره هم کیبورد ، کدوم نوعش رو باید بخرم ؟؟

 6. Poya گفت:

  همه نوعش میخوره بیشتر ریجن ۲ اسلیم میخرن

 7. حسين برهاني گفت:

  سلام قیمت کنسول ها بروز هست؟
  ادرس مغازه لطف کنید بفرستید
  قصد خرید دارم
  متشکرم

 8. Reza گفت:

  سلام شماره یا ادرستونو میخواستم برای خرید ps4 pro
  ممنون

  دوست عزیز قیمت ها مربوط به بازارهای تهران می باشد.

 9. علیرضا گفت:

  از کجا قیمت گرفتید که یک میلیون ارزون تره. آدرس بدین ما هم بخریم

 10. فرهاد گفت:

  مگه دلار چند شده یعنی یک کنسول Ps4 Slim 1tb که 1750000 بود شده 260000 واقعیه

 11. Hooman گفت:

  ببخشید دادا اینجا سر گردنس ناموسن؟؟؟؟؟؟ps4 pro شیش میلیون????قیمت ps4 pro الان دو میلیون هشتصد تا سه میلیون خورده ایه

 12. Poya گفت:

  عجب چجوریه این قیمتا الکیه باو۰

 13. dominic گفت:

  سلام بی زحمت شماره تلفن رو بگید میخوام بخرم

 14. ابوالفضل گفت:

  این قیمت هارو کی داده؟ همشون مزخرف هستن.
  ps4 pro کجا شیش ملیون

 15. امیر کیانفر گفت:

  هیچی دیگه …! دلار داره مثل یویو بالا پایین میشه بعد دیگه هر کی هر قیمتی دوس داره میزاره رو PS4 …جالبه…الان برای مثال در تاریخ چهارم مرداد سال ۹۷ هستیم که دیجی کالا ps4 اسلیم ۱ ترا قیمت زده ۳میلیون و سیصد !!!! آخه چرا واقعا ؟! یه مسئولی چیزی نیست بیاد به داد ما برسه به قیمت زدن اینا گیر بده ؟ تا ما هم بتونیم ps4 بخریم ! فکر کنم ما ندارا باید وایسیم اون دنیا ps4 بازی کنیم البته تو اون دنیا دیگه تا اون موقع ps10 اومده ، پس دلتون بسوزه :)) =))

نظر خود را درباره پست بالا در کادر زیر وارد کنید.

نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد، تایید نخواهند شد.