کد خبر: 192135تاریخ انتشار : ۷:۱۱:۳۰ - پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

قیمت انواع تلویزیون های خانگی در بازار تهران به شرح زیر می باشد.

www.dustaan.com قیمت انواع تلویزیون در بازار های تهران (LG   SAMSUNG   SONY)

قیمت انواع تلویزیون در بازار های تهران (LG – SAMSUNG – SONY)

نام نام برند ۳D اندازه صفحه نمایش قیمت به تومان
 LG LED 32LN549 LG ندارد ۳۲ ۹۷۰,۰۰۰
 LG LED 32LB551 LG ندارد ۳۲ ۹۵۰,۰۰۰
 LG LED 32LB552 LG ندارد ۳۲ ۹۵۰,۰۰۰
 LG LED 32LN540 LG ندارد ۳۲ ۹۴۰,۰۰۰
 LG LED 32LN5420 LG ندارد ۳۲ ۹۲۰,۰۰۰
 LG 60LA8600 LG دارد ۶۰ ۷,۰۵۰,۰۰۰
 LED LG 55LA9600 LG دارد ۵۵ ۶,۰۱۰,۰۰۰
 LG LED 55LB870 LG دارد ۵۵ ۵,۸۹۰,۰۰۰
 LG 55LA8600 LG دارد ۵۵ ۵,۴۹۰,۰۰۰
 LG 60LA6210 LED LG دارد ۵,۲۴۰,۰۰۰
 LG 55LA7400 LG دارد ۵۵ ۴,۹۰۰,۰۰۰
 LG LED 60LB5610 LG ندارد ۶۰ ۴,۸۳۰,۰۰۰
 LG 55LA64000 LED LG دارد ۴,۷۷۰,۰۰۰
 LG 47LA9600 LED LG دارد ۴,۷۲۰,۰۰۰
 LG 55LA6600 LG دارد ۵۵ ۴,۳۶۰,۰۰۰
 LG LED 55LA660 LG دارد ۵۵ ۴,۳۵۰,۰۰۰
 LG 47LA8600 LG دارد ۴۷ ۴,۲۹۰,۰۰۰
 LED LG 84LA9800 LG دارد ۸۴ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
 LG LED 55LA620 LG دارد ۵۵ ۳,۸۴۰,۰۰۰
 LG 47LA7400 LG دارد ۴۷ ۳,۷۷۰,۰۰۰
 LG 50LA6600 LG دارد ۵۰ ۳,۴۷۰,۰۰۰
 LG LED 47LB6700 LG دارد ۴۷ ۳,۴۲۰,۰۰۰
 LG 60PN6500 LG دارد ۶۰ ۳,۴۱۰,۰۰۰
 LG 47LA6600 LG دارد ۴۷ ۳,۳۹۰,۰۰۰
 LG LED 47LA660 LG دارد ۴۷ ۳,۳۰۰,۰۰۰
 LG LED 42LM66100 LG دارد ۳,۲۰۰,۰۰۰
 LG 47LA6210 LED LG دارد ۳,۱۶۰,۰۰۰
 LG 47LA6400 LED LG دارد ۳,۱۴۰,۰۰۰
 LG 42LA8600 LED LG دارد ۳,۱۲۰,۰۰۰
 LG 42LA7400 LED LG دارد ۲,۹۰۰,۰۰۰
 LG 47LA620 LG دارد ۴۷ ۲,۸۶۰,۰۰۰
 LG LED 50LB5610 LG ندارد ۵۰ ۲,۶۸۰,۰۰۰
 LG 42LA6600 LG دارد ۴۲ ۲,۶۶۰,۰۰۰
 LG 47LN5700 LG ندارد ۴۷ ۲,۶۳۰,۰۰۰
 LG LED 49LB552 LG ندارد ۴۹ ۲,۵۹۰,۰۰۰
 LG LED 49LB551 LG ندارد ۴۹ ۲,۵۰۰,۰۰۰
 LG LED 47LB5820 LG ندارد ۴۷ ۲,۴۹۰,۰۰۰
 LG LED 47LB5630 LG ندارد ۴۷ ۲,۴۳۰,۰۰۰
 LG LED 47LN549 LG ندارد ۴۷ ۲,۴۱۰,۰۰۰
 LG 42LA62100 LG دارد ۲,۴۰۰,۰۰۰
 LG LED 47LY340 LG ندارد ۴۷ ۲,۳۸۰,۰۰۰
 LG LED 47LN540V LG ندارد ۴۷ ۲,۲۷۰,۰۰۰
 LG 47LN5420 LG ندارد ۴۷ ۲,۲۳۰,۰۰۰
 LG LED 42LA6130 LG دارد ۴۲ ۲,۲۳۰,۰۰۰
 LG LED 42LA6230 LG دارد ۴۲ ۲,۱۷۰,۰۰۰
 LG 42LN5700 LED LG ندارد ۲,۰۵۰,۰۰۰
 LG LED 42LB5820 LG ندارد ۴۲ ۱,۹۷۰,۰۰۰
 LED LG 42LN575 LG ندارد ۴۲ ۱,۹۳۰,۰۰۰
 LG 42LN5720 LED LG ندارد ۱,۹۱۰,۰۰۰
  ۵۰PB650 LG ندارد ۵۰ ۱,۸۸۰,۰۰۰
 Plasma 50PN560 LG ندارد ۵۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰
 LG Plasma 50PN45000 LG دارد ۵۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰
 LG LED 42LN5130 LG ندارد ۱,۷۳۰,۰۰۰
 LG LED 42LB5630 LG ندارد ۴۲ ۱,۷۲۰,۰۰۰
 LG LED 42LB552 LG ندارد ۴۲ ۱,۷۲۰,۰۰۰
 LG LED 42LB551 LG ندارد ۴۲ ۱,۷۰۰,۰۰۰
 LG LED 42LB5610 LG ندارد ۴۲ ۱,۶۸۰,۰۰۰
 LG LED 42LY340 LG ندارد ۴۲ ۱,۶۸۰,۰۰۰
 LG LED 42LN549 LG ندارد ۴۲ ۱,۶۶۰,۰۰۰
 LG LED 42LN540V LG ندارد ۴۲ ۱,۶۴۰,۰۰۰
 LG LED 42LN5420 LG ندارد ۴۲ ۱,۶۰۰,۰۰۰
 LG 42LN5100 LED LG ندارد ۱,۵۳۰,۰۰۰
 LG Plasma 42PN45000 LG ندارد ۴۲ ۱,۳۵۰,۰۰۰
 LG 39LN5420 LG ندارد ۳۹ ۱,۳۱۰,۰۰۰
 LG LED 3D Smart TV 42LM67100 LG دارد ۴۲ ۰
 LG LED 32LS34000 LG دارد ۳۲ ۰
 LG 42LA64000 LG دارد ۰
 ۵۰VT50 Panasonic دارد ۵۰ ۷,۶۹۰,۰۰۰
 ۴۷ET5M Panasonic دارد ۴۷ ۳,۰۳۰,۰۰۰
 ۴۲ET5 Panasonic دارد ۴۲ ۲,۷۲۰,۰۰۰
 Panasonic LED TH-L32DT30 Panasonic دارد ۳۲ ۲,۳۵۰,۰۰۰
 Samsung 55F8000 Samsung دارد ۵۵ ۷,۹۰۰,۰۰۰
 Samsung 46F8000 Samsung دارد ۴۶ ۶,۰۱۰,۰۰۰
 Samsung 55F6400 Samsung ندارد ۵۵ ۴,۷۲۰,۰۰۰
 Samsung 55F6100 Samsung دارد ۵۵ ۴,۳۷۰,۰۰۰
 Samsung 46F6400 Samsung دارد ۴۶ ۳,۱۶۰,۰۰۰
 Samsung 46F6100 Samsung ندارد ۴۶ ۲,۷۲۰,۰۰۰
 Samsung 46F5500 Samsung ندارد ۴۶ ۲,۵۵۰,۰۰۰
 Samsung 40F6400 Samsung دارد ۴۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
 Samsung 46F5300 Samsung ندارد ۴۶ ۲,۳۹۰,۰۰۰
 Samsung 46F5000 Samsung ندارد ۴۶ ۲,۱۸۰,۰۰۰
 Samsung 40F6100 Samsung دارد ۴۰ ۲,۱۷۰,۰۰۰
 Samsung 40F5500 Samsung ندارد ۴۰ ۱,۸۶۰,۰۰۰
 Samsung 40F5300 Samsung ندارد ۴۰ ۱,۷۱۰,۰۰۰
 plasma Samsung 43F4500 Samsung ندارد ۴۳ ۱,۴۵۰,۰۰۰
 Samsung 40eh5000 Samsung ندارد ۴۰ ۱,۴۲۰,۰۰۰
 Samsung 40F5000 Samsung ندارد ۴۰ ۱,۴۲۰,۰۰۰
 Plasma Samsung 43F4000 Samsung ندارد ۴۳ ۱,۳۰۰,۰۰۰
 Plasma Samsung 32F4000 Samsung ندارد ۳۲ ۱,۰۵۰,۰۰۰
 Samsung LED 55ES6980 Samsung دارد ۵۵ ۰
 Samsung LED 46ES6980 Samsung دارد ۴۶ ۰
 Samsung LED 40ES6980 Samsung دارد ۴۰ ۰
 Samsung LED 46ES6960 Samsung دارد ۴۶ ۰
 Samsung LED 40ES6960 Samsung دارد ۴۰ ۰
 Samsung LED 55ES6950 Samsung دارد ۵۵ ۰
 Samsung LED 46ES6950 Samsung دارد ۴۶ ۰
 Samsung LED 40ES6950 Samsung دارد ۴۰ ۰
 LC-60LE9400X Sharp دارد ۶۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰
 LC-60LE6400X Sharp دارد ۶۰ ۷,۸۸۰,۰۰۰
 LC-46LE8300X Sharp دارد ۴۶ ۳,۹۵۰,۰۰۰
 LC-40LE8300X Sharp دارد ۴۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰
 Sony 55HX855 Sony دارد ۵۵ ۹,۰۰۰,۰۰۰
 Sony 55HX925 Sony دارد ۵۵ ۹,۰۰۰,۰۰۰
 Sony 60W850B Sony دارد ۶۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰
 Sony 55W905 Sony دارد ۵۵ ۷,۸۵۰,۰۰۰
 Sony 55W904 Sony دارد ۵۵ ۷,۷۵۰,۰۰۰
 Sony 24EX430 Sony ندارد ۲۴ ۷۴۰,۰۰۰
 Sony 55W900 Sony دارد ۵۵ ۷,۳۸۰,۰۰۰
 LED Sony 55W807 Sony دارد ۵۵ ۶,۴۲۰,۰۰۰
 LED Sony 55W800B Sony دارد ۵۵ ۶,۳۰۰,۰۰۰
 Sony 60R550 Sony دارد ۶۰ ۵,۸۸۰,۰۰۰
 Sony KDL-55W804 Sony دارد ۵۵ ۵,۷۸۰,۰۰۰
 Sony 55W800 Sony دارد ۵۵ ۵,۶۳۰,۰۰۰
 Sony 46W900 Sony دارد ۴۶ ۵,۵۳۰,۰۰۰
 Sony 55HX750 Sony دارد ۵۵ ۵,۰۵۰,۰۰۰
 Sony 50W800B Sony دارد ۵۰ ۴,۵۵۰,۰۰۰
 Sony 50W700 Sony ندارد ۵۰ ۳,۷۶۰,۰۰۰
 Sony 55EX630 Sony ندارد ۵۵ ۳,۵۸۰,۰۰۰
 Sony 55EX630 Sony ندارد ۵۵ ۳,۲۵۰,۰۰۰
 LED Sony 48W605 Sony ندارد ۴۸ ۳,۲۰۰,۰۰۰
 Sony 42W800 Sony دارد ۴۲ ۳,۱۹۰,۰۰۰
 Sony 48W600B Sony ندارد ۴۸ ۳,۱۸۰,۰۰۰
 LED Sony 46W708 Sony ندارد ۴۶ ۳,۱۴۰,۰۰۰
 Sony 46W700 Sony ندارد ۴۶ ۳,۱۴۰,۰۰۰
 Sony KDL-47R500 Sony دارد ۴۷ ۲,۹۶۰,۰۰۰
 Sony 42W800B Sony دارد ۴۲ ۲,۸۵۰,۰۰۰
 Sony 40HX750 Sony دارد ۴۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰
 LED Sony 42W658 Sony ندارد ۴۲ ۲,۳۶۰,۰۰۰
 LED Sony 40W605 Sony ندارد ۴۰ ۲,۲۹۰,۰۰۰
 Sony 46R470 Sony ندارد ۴۶ ۲,۲۲۰,۰۰۰
 Sony 46R450 Sony ندارد ۴۶ ۲,۱۶۰,۰۰۰
 ۴K Sony 65X9004 Sony دارد ۶۵ ۲۱,۵۰۰,۰۰۰
 Sony 40W600B Sony ندارد ۴۰ ۲,۱۲۰,۰۰۰
 Sony 46EX430 Sony ندارد ۴۶ ۲,۰۵۰,۰۰۰
 LCD Sony 46BX450 Sony ندارد ۴۶ ۲,۰۰۰,۰۰۰
 Sony KDL-42R500 Sony دارد ۴۲ ۱,۹۷۰,۰۰۰
 Sony 40EX430 Sony ندارد ۴۰ ۱,۶۷۰,۰۰۰
 Sony 40R450 Sony ندارد ۴۰ ۱,۵۶۰,۰۰۰
 Sony 40R470 Sony ندارد ۴۰ ۱,۵۶۰,۰۰۰
 LCD Sony 40BX450 Sony ندارد ۴۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰
  ۴K Sony 55X9004 Sony دارد ۵۵ ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
 LED Sony 32W674 Sony ندارد ۳۲ ۱,۳۲۰,۰۰۰
 Sony 32W670 Sony ندارد ۳۲ ۱,۳۲۰,۰۰۰
 Sony KDL-32W670A Sony ندارد ۳۲ ۱,۳۲۰,۰۰۰
 Sony 70R550 Sony دارد ۷۰ ۱۰,۱۰۰,۰۰۰
 LED Sony 32R402 Sony ندارد ۳۲ ۱,۰۱۰,۰۰۰
 Sony 32EX330 Sony ندارد ۳۲ ۱,۰۱۰,۰۰۰
 Sony 32R400 Sony ندارد ۳۲ ۱,۰۱۰,۰۰۰
 Sony 32EX650 Sony ندارد ۳۲ ۰
 Sony 47W800 Sony دارد ۴۷ ۰
 Sony 32HX750 Sony دارد ۳۲ ۰
 Sony 42W804 Sony دارد ۴۲ ۰
 Sony 46W904 Sony دارد ۴۶ ۰
 Sony 47W804 Sony دارد ۴۷ ۰
 Sony 60EX640 Sony ندارد ۶۰ ۰
 Sony KDL-42W670A Sony ندارد ۴۲ ۰
 X.VISION LED LE-29D20 X.Vision ۲۹ ۹۸۰,۰۰۰
 X.VISION LED LE-24D10 X.Vision ۲۴ ۶۸۰,۰۰۰
 X.VISION LED LE-24D20 X.Vision ۲۳ ۶۷۰,۰۰۰
 X.VISION LED LE-22D20 X.Vision ۲۱ ۵۵۰,۰۰۰
 X.VISION LED LE-46KD40 X.Vision ۴۶ ۳,۳۰۰,۰۰۰
 X.VISION LED 47K3D100 X.Vision ۴۷ ۳,۱۵۰,۰۰۰
 X.VISION LED LE-42KD40 X.Vision ۴۲ ۲,۰۰۰,۰۰۰
 X.VISION LED LE-42KD30 X.Vision ۴۲ ۱,۹۵۰,۰۰۰
 X.VISION LED LE-32KD30 X.Vision ۳۲ ۱,۳۲۰,۰۰۰
 X.VISION LED LE-32KD20 X.Vision ۳۲ ۱,۲۰۰,۰۰۰
 X.VISION LED LE-42KD20 X.Vision ۴۲ ۰

 

2+

 

پربیننده ترین مطالب روز
https://www.dustaan.com/?p=192135


به اشتراگ بگذارید!
گوگل پلاس فیسبوکــ کلوب فیسنما وطن لینک

برچسب ها


انتشار یافته : 0