امروز پنجشنبه ۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت 7:14 ب.ظ

قیمت انواع تلویزیون در بازار های تهران (LG – SAMSUNG – SONY)

کد خبر: 192135

قیمت انواع تلویزیون های خانگی در بازار تهران به شرح زیر می باشد.

https://res-3.cloudinary.com/gadgetby/image/upload/c_pad,dpr_1.0,f_auto,h_1200,q_80,w_1200/media/catalog/product/g/a/gadgetby-lg-55lh545-1_1.jpg

قیمت انواع تلویزیون در بازار های تهران (LG – SAMSUNG – SONY)

نام قیمت (ریال)
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ ۵۵NU۷۹۰۰ ۵۵inch ۹۹,۵۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس ۵۵PUS۶۵۰۱ ۴K ۹۷,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی شارپ ۵۸LE۲۷۵X ۵۸inch ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی منحنی سامسونگ ۵۵MU۷۳۵۰ ۵۵inch ۹۴,۵۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی ۴۹UH۸۵۰V ۴۹inch ۳D ۸۹,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ ۸۵HU۷۰۰۰ ۸۵inch ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی ۵۵UJ۷۵۲V ۵۵Inch ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی ۵۵UJ۶۵۱V ۵۵Inch ۷۹,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس ۵۵PUT۷۰۳۲ ۵۵inch ۷۸,۴۹۸,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی ۶۰UJ۶۳۴V ۶۰inch ۷۷,۳۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی ۵۵UJ۶۳۴V ۵۵Inch ۷۷,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی ۴۹UH۸۵۰T ۴۹Inch ۷۷,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند شارپ LC-۵۵LE۵۷۰X ۵۵inch ۷۶,۵۱۴,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی ۵۵UJ۶۷۰V ۵۵Inch ۷۶,۵۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس ۴۹PUT۶۸۰۱ ۴۹inch ۷۵,۱۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال سی دی هوشمند ال جی ۵۵LJ۶۱۵V ۵۵Inch ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال سی دی هوشمند ال جی ۵۵LJ۵۵۰V ۵۵Inch ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-۴۹X۷۵۰۰F ۴۹inch ۷۳,۴۱۴,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی شارپ ۵۰UE۶۳۰X ۵۰inch ۴K ۷۲,۵۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال سی دی هوشمند ال جی ۴۹UJ۷۵۲V ۴۹inch ۷۲,۲۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی شارپ ۵۰LE۵۷۰X ۵۰inch ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی ۵۰UK۶۳۰۰PVB ۵۰inch ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی ۵۵UJ۶۳۰V ۵۵Inch ۶۹,۹۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی فیلیپس ۴۹PUT۷۰۳۲ ۴۹inch ۶۵,۷۲۵,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند شارپ ۲TC۵۰AE۱X ۵۰inch ۶۵,۷۲۵,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-۴۳X۷۰۰۰E ۴۳inch ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند توشیبا ۴۹U۷۷۵۰ ۴۹inch ۶۲,۸۷۳,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی ۴۹UJ۶۳۴V ۴۹inch ۶۰,۳۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی توشیبا ۴۹S۲۷۵۰ ۴۹inch ۶۰,۲۶۹,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند شارپ ۲TC۵۰AD۱X ۵۰inch ۵۸,۷۸۱,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال ۵۵P۶۵US ۵۵inch ۵۸,۵۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس ۴۳PUT۶۰۰۲ ۴۳inch ۵۸,۰۳۷,۰۰۰
تلویزیون ال سی دی هوشمند ال جی ۴۹LJ۶۱۰V ۴۹inch ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-۴۳XE۷۰۰۵ ۴۳inch ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی ۴۸WD۶۵۳ ۴۸inch ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی پاناسونیک ۴۹DX۴۰۰ ۴۹inch ۴K ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی ۴۹LK۶۱۰۰PVA ۴۹inch ۵۴,۶۸۸,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی ال جی ۴۹LW۳۱۰C ۴۹inch ۵۳,۵۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-۵۰W۶۶۰F ۵۰inch ۵۳,۰۷۶,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی ۴۹UJ۶۳۰V ۴۹inch ۵۲,۵۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ ۵۰KU۷۰۰۰ ۵۰inch ۵۲,۲۵۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ ۵۰J۵۵۰۰ ۵۰inch ۵۱,۳۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی ۴۳UK۶۴۰۰PLF ۴۳inch ۵۰,۸۴۴,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی ۴۳W۶۶۰F ۴۳inch ۵۰,۷۲۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی ۴۰WD۶۵۳ ۴۰inch ۵۰,۳۴۸,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی شارپ ۵۰LE۲۷۵X ۵۰inch ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند شارپ ۲TC۴۵AE۱X ۴۵inch ۴۹,۹۷۶,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی ال جی ۴۹LH۵۴۱V ۴۹inch ۴۹,۷۲۸,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی توشیبا ۴۹S۲۷۴۰ ۴۹inch ۴۹,۵۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی ال جی ۴۳LW۳۴۰C ۴۳inch ۴۸,۶۱۲,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی ۴۸W۶۵۰D ۴۸inch ۴۸,۴۵۰,۰۰۰
تلویزیون ال سی دی هوشمند ال جی ۴۹LJ۵۵۰V ۴۹inch ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی ال جی ۴۹LH۵۹۰T ۴۹Inch ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی سامسونگ ۵۰J۵۱۰۰ ۵۰inch ۴۷,۳۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال ۴۹S۶۰۰۰ ۴۹inch ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال سی دی هوشمند ال جی ۴۳LJ۶۱۴T ۴۳inch ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی ۴۳UJ۶۳۴V ۴۳inch ۴۵,۳۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس ۴۳PUT۵۸۰۱ ۴۳inch ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال سی دی هوشمند ال جی ۴۳LJ۶۱۰V ۴۳inch ۴۲,۵۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس ۴۳PFT۶۱۱۰ ۴۳inch ۴۲,۵۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی ۴۳LK۶۱۰۰PVA ۴۳inch ۴۲,۲۸۷,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی ۴۹LH۶۰۰V ۴۹inch ۴۱,۸۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند توشیبا ۴۳U۷۷۵۰ ۴۳inch ۴۱,۷۹۱,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس ۵۵PFT۶۱۰۰ ۵۵inch ۳۹,۸۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال سی دی هوشمند ال جی ۴۳LJ۵۵۰V ۴۳inch ۳۸,۹۵۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی سونی KDL-۴۰RE۳۵۳ ۴۰inch ۳۸,۰۷۱,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی ال جی ۴۹LH۵۱۰V ۴۹inch ۳۷,۱۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی ال جی ۴۹LH۵۱۰T ۴۹inch ۳۶,۸۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی توشیبا ۴۹S۲۶۵۰ ۴۹inch ۳۶,۶۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ ۴۳N۵۳۰۰ ۴۳inch ۳۵,۳۴۳,۰۰۰
تلویزیون ال سی دی هوشمند ال جی ۴۳LJ۵۱۲V ۴۳inch ۳۴,۸۴۷,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس ۴۹PUS۶۵۰۱ ۴K ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال سی دی هوشمند ال جی ۳۲LJ۵۷۰U ۳۲inch ۳۳,۷۳۱,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی ۴۹X۷۰۰۰D ۴۹inch ۴K ۳۳,۷۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی ال جی ۴۳LJ۵۱۰T ۴۳Inch ۳۳,۳۵۹,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی ۴۳LH۶۰۲V ۴۳inch ۳۱,۶۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-۸۵X۸۵۰۰D ۸۵inch ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی ۴۳W۸۰۰C ۳D ۲۹,۱۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-۷۵X۸۵۰۰E ۷۵inch ۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی ۴۳X۸۰۰۰D ۴۳inch ۴K ۲۸,۸۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی سونی KDL-۳۲R۳۰۰E ۳۲inch ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی XBR-۵۵A۱E ۵۵inch ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-۶۵X۹۳۰۰E ۶۵inch ۲۶۲,۶۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KDL-۴۰WE۶۶۳ ۴۰inch ۲۶,۳۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی منحنی سامسونگ QA۶۵Q۷CAMK ۶۵inch ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون اولد هوشمند ال جی OLED۶۵B۶V ۶۵Inch ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال سی دی ال جی ۳۲LJ۵۰۰D ۳۲Inch ۲۱,۶۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی شارپ ۳۲LE۲۷۵X ۳۲inch ۲۱,۲۰۶,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هایسنس ۳۲N۲۱۷۳T ۳۲inch ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی شارپ ۶۵UE۶۳۰X ۶۵inch ۴K ۲۰۹,۵۷۷,۰۰۰
تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ ۵۵Q۷۸C ۵۵inch ۲۰۱,۸۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی فیلیپس ۵۰ اینچ PFL۳۱۰۸ ۱۹,۴۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی ۴۳LH۵۹۰V ۴۳inch ۱۹,۳۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-۵۵X۹۳۰۰E ۵۵inch ۱۸۶,۵۱۱,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-۶۵X۹۰۰۰E ۶۵inch ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی ۵۵XD۹۳۰۵ ۵۵inch ۳D ۱۷۳,۳۶۶,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-۶۵X۸۵۰۰E ۶۵inch ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی شارپ LC-۶۵LE۲۷۵X ۶۵inch ۱۶۰,۵۹۳,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی ۵۵SJ۸۵۰V ۵۵Inch ۱۴۳,۱۰۸,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی ۶۵SJ۸۰۰V ۶۵Inch ۱۳۸,۲۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-۵۵XE۸۵۹۶ ۵۵inch ۱۳۶,۵۳۵,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-۶۵X۸۵۰۰F ۶۵inch ۱۳۵,۴۵۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی منحنی ال جی ۶۵UG۸۷۰T ۶۵inch ۳D ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی منحنی سامسونگ QA۵۵Q۷CAMK ۵۵inch ۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس ۵۰PUT۶۰۰۲ ۵۰inch ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-۵۵X۹۰۰۰E ۵۵inch ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی ۶۵UK۶۵۰۰ ۶۵inch ۴K ۱۲۱,۷۷۸,۰۰۰
تلویزیون اولد هوشمند ال جی OLED۵۵B۶V ۵۵Inch ۱۲۰,۵۳۸,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-۵۵X۸۵۰۰F ۵۵inch ۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی ۶۵X۹۳۰۰D ۶۵inch ۳D ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-۵۵X۸۰۰۰E ۵۵inch ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی ۶۵UJ۶۷۰V ۶۵Inch ۱۱۱,۹۵۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی ۶۰UJ۶۵۱V ۶۰Inch ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس ۵۵PUS۶۴۱۲ ۵۵inch ۱۰۶,۲۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی ۵۵SJ۸۰۰V ۵۵Inch ۱۰۲,۵۵۶,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس ۵۵PFK۶۵۸۹ ۵۵inch ۱۰۱,۱۹۲,۰۰۰
دیگران چه می خوانند؟
پربیننده ترین مطالب

نظر دهید!
کل نظرات : ۰
در صف بررسی : 0
انتشار یافته : ۰