کد خبر: 192135تاریخ انتشار : ۶:۱۱:۳۰ - دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

قیمت انواع تلویزیون های خانگی در بازار تهران به شرح زیر می باشد.

www.dustaan.com قیمت انواع تلویزیون در بازار های تهران (LG   SAMSUNG   SONY)

قیمت انواع تلویزیون در بازار های تهران (LG – SAMSUNG – SONY)

نامبرند۳Dاندازه صفحه نمایشقیمت (ریال)
 LG ۵۵LA۶۲۱۰۰LGدارد۵۵موجود نیست
 LG ۵۰LN۵۴۰VLGندارد۵۰تماس بگیرید
 LG LED ۴۹LB۵۶۳۰LGندارد۴۹تماس بگیرید
 LG LED ۳۲LN۵۴۹LGندارد۳۲۹۷۰۰۰۰
 LG LED ۳۲LB۵۵۱LGندارد۳۲۹۵۰۰۰۰
 LG LED ۳۲LB۵۵۲LGندارد۳۲۹۵۰۰۰۰
 LG LED ۳۲LN۵۴۰LGندارد۳۲۹۴۰۰۰۰
 LG LED ۳۲LN۵۴۲۰LGندارد۳۲۹۲۰۰۰۰
 LG ۶۰LA۸۶۰۰LGدارد۶۰۷۰۵۰۰۰۰
 LED LG ۵۵LA۹۶۰۰LGدارد۵۵۶۰۱۰۰۰۰
 LG LED ۵۵LB۸۷۰LGدارد۵۵۵۸۹۰۰۰۰
 LG ۵۵LA۸۶۰۰LGدارد۵۵۵۴۹۰۰۰۰
 LG ۶۰LA۶۲۱۰ LEDLGدارد۵۲۴۰۰۰۰
 LG ۵۵LA۷۴۰۰LGدارد۵۵۴۹۰۰۰۰۰
 LG LED ۶۰LB۵۶۱۰LGندارد۶۰۴۸۳۰۰۰۰
 LG ۵۵LA۶۴۰۰۰ LEDLGدارد۴۷۷۰۰۰۰
 LG ۴۷LA۹۶۰۰ LEDLGدارد۴۷۲۰۰۰۰
 LG ۵۵LA۶۶۰۰LGدارد۵۵۴۳۶۰۰۰۰
 LG LED ۵۵LA۶۶۰LGدارد۵۵۴۳۵۰۰۰۰
 LG ۴۷LA۸۶۰۰LGدارد۴۷۴۲۹۰۰۰۰
 LED LG ۸۴LA۹۸۰۰LGدارد۸۴۴۱۰۰۰۰۰۰
 LG LED ۵۵LA۶۲۰LGدارد۵۵۳۸۴۰۰۰۰
 LG ۴۷LA۷۴۰۰LGدارد۴۷۳۷۷۰۰۰۰
 LG ۵۰LA۶۶۰۰LGدارد۵۰۳۴۷۰۰۰۰
 LG LED ۴۷LB۶۷۰۰LGدارد۴۷۳۴۲۰۰۰۰
 LG ۶۰PN۶۵۰۰LGدارد۶۰۳۴۱۰۰۰۰
 LG ۴۷LA۶۶۰۰LGدارد۴۷۳۳۹۰۰۰۰
 LG LED ۴۷LA۶۶۰LGدارد۴۷۳۳۰۰۰۰۰
 LG LED ۴۲LM۶۶۱۰۰LGدارد۳۲۰۰۰۰۰
 LG ۴۷LA۶۲۱۰ LEDLGدارد۳۱۶۰۰۰۰
 LG ۴۷LA۶۴۰۰ LEDLGدارد۳۱۴۰۰۰۰
 LG ۴۲LA۸۶۰۰ LEDLGدارد۳۱۲۰۰۰۰
 LG ۴۲LA۷۴۰۰ LEDLGدارد۲۹۰۰۰۰۰
 LG ۴۷LA۶۲۰LGدارد۴۷۲۸۶۰۰۰۰
 LG LED ۵۰LB۵۶۱۰LGندارد۵۰۲۶۸۰۰۰۰
 LG ۴۲LA۶۶۰۰LGدارد۴۲۲۶۶۰۰۰۰
 LG ۴۷LN۵۷۰۰LGندارد۴۷۲۶۳۰۰۰۰
 LG LED ۴۹LB۵۵۲LGندارد۴۹۲۵۹۰۰۰۰
 LG LED ۴۹LB۵۵۱LGندارد۴۹۲۵۰۰۰۰۰
 LG LED ۴۷LB۵۸۲۰LGندارد۴۷۲۴۹۰۰۰۰
 LG LED ۴۷LB۵۶۳۰LGندارد۴۷۲۴۳۰۰۰۰
 LG LED ۴۷LN۵۴۹LGندارد۴۷۲۴۱۰۰۰۰
 LG ۴۲LA۶۲۱۰۰LGدارد۲۴۰۰۰۰۰
 LG LED ۴۷LY۳۴۰LGندارد۴۷۲۳۸۰۰۰۰
 LG LED ۴۷LN۵۴۰VLGندارد۴۷۲۲۷۰۰۰۰
 LG ۴۷LN۵۴۲۰LGندارد۴۷۲۲۳۰۰۰۰
 LG LED ۴۲LA۶۱۳۰LGدارد۴۲۲۲۳۰۰۰۰
 LG LED ۴۲LA۶۲۳۰LGدارد۴۲۲۱۷۰۰۰۰
 LG ۴۲LN۵۷۰۰ LEDLGندارد۲۰۵۰۰۰۰
 LG LED ۴۲LB۵۸۲۰LGندارد۴۲۱۹۷۰۰۰۰
 LED LG ۴۲LN۵۷۵LGندارد۴۲۱۹۳۰۰۰۰
 LG ۴۲LN۵۷۲۰ LEDLGندارد۱۹۱۰۰۰۰
  ۵۰PB۶۵۰LGندارد۵۰۱۸۸۰۰۰۰
 Plasma ۵۰PN۵۶۰LGندارد۵۰۱۸۰۰۰۰۰
 LG Plasma ۵۰PN۴۵۰۰۰LGدارد۵۰۱۸۰۰۰۰۰
 LG LED ۴۲LN۵۱۳۰LGندارد۱۷۳۰۰۰۰
 LG LED ۴۲LB۵۶۳۰LGندارد۴۲۱۷۲۰۰۰۰
 LG LED ۴۲LB۵۵۲LGندارد۴۲۱۷۲۰۰۰۰
 LG LED ۴۲LB۵۵۱LGندارد۴۲۱۷۰۰۰۰۰
 LG LED ۴۲LB۵۶۱۰LGندارد۴۲۱۶۸۰۰۰۰
 LG LED ۴۲LY۳۴۰LGندارد۴۲۱۶۸۰۰۰۰
 LG LED ۴۲LN۵۴۹LGندارد۴۲۱۶۶۰۰۰۰
 LG LED ۴۲LN۵۴۰VLGندارد۴۲۱۶۴۰۰۰۰
 LG LED ۴۲LN۵۴۲۰LGندارد۴۲۱۶۰۰۰۰۰
 LG ۴۲LN۵۱۰۰ LEDLGندارد۱۵۳۰۰۰۰
 LG Plasma ۴۲PN۴۵۰۰۰LGندارد۴۲۱۳۵۰۰۰۰
 LG ۳۹LN۵۴۲۰LGندارد۳۹۱۳۱۰۰۰۰
 LG LED ۳D Smart TV ۴۲LM۶۷۱۰۰LGدارد۴۲۰
 LG LED ۳۲LS۳۴۰۰۰LGدارد۳۲۰
 LG ۴۲LA۶۴۰۰۰LGدارد۰
 ۵۰VT۵۰Panasonicدارد۵۰۷۶۹۰۰۰۰
 ۴۷ET۵MPanasonicدارد۴۷۳۰۳۰۰۰۰
 ۴۲ET۵Panasonicدارد۴۲۲۷۲۰۰۰۰
 Panasonic LED TH-L۳۲DT۳۰Panasonicدارد۳۲۲۳۵۰۰۰۰
 Panasonic LED TH-L۳۷DT۳۰Panasonicدارد۳۷
 Samsung ۵۰F۵۵۰۰Samsungندارد۵۰تماس بگیرید
 Samsung ۵۵F۸۰۰۰Samsungدارد۵۵۷۹۰۰۰۰۰
 Samsung ۴۶F۸۰۰۰Samsungدارد۴۶۶۰۱۰۰۰۰
 Samsung ۵۵F۶۴۰۰Samsungندارد۵۵۴۷۲۰۰۰۰
 Samsung ۵۵F۶۱۰۰Samsungدارد۵۵۴۳۷۰۰۰۰
 Samsung ۴۶F۶۴۰۰Samsungدارد۴۶۳۱۶۰۰۰۰
 Samsung ۴۶F۶۱۰۰Samsungندارد۴۶۲۷۲۰۰۰۰
 Samsung ۴۶F۵۵۰۰Samsungندارد۴۶۲۵۵۰۰۰۰
 Samsung ۴۰F۶۴۰۰Samsungدارد۴۰۲۵۰۰۰۰۰
 Samsung ۴۶F۵۳۰۰Samsungندارد۴۶۲۳۹۰۰۰۰
 Samsung ۴۶F۵۰۰۰Samsungندارد۴۶۲۱۸۰۰۰۰
 Samsung ۴۰F۶۱۰۰Samsungدارد۴۰۲۱۷۰۰۰۰
 Samsung ۴۰F۵۵۰۰Samsungندارد۴۰۱۸۶۰۰۰۰
 Samsung ۴۰F۵۳۰۰Samsungندارد۴۰۱۷۱۰۰۰۰
 plasma Samsung ۴۳F۴۵۰۰Samsungندارد۴۳۱۴۵۰۰۰۰
 Samsung ۴۰eh۵۰۰۰Samsungندارد۴۰۱۴۲۰۰۰۰
 Samsung ۴۰F۵۰۰۰Samsungندارد۴۰۱۴۲۰۰۰۰
 Plasma Samsung ۴۳F۴۰۰۰Samsungندارد۴۳۱۳۰۰۰۰۰
 Plasma Samsung ۳۲F۴۰۰۰Samsungندارد۳۲۱۰۵۰۰۰۰
 Samsung LED ۵۵ES۶۹۸۰Samsungدارد۵۵۰
 Samsung LED ۴۶ES۶۹۸۰Samsungدارد۴۶۰
 Samsung LED ۴۰ES۶۹۸۰Samsungدارد۴۰۰
 Samsung LED ۴۶ES۶۹۶۰Samsungدارد۴۶۰
 Samsung LED ۴۰ES۶۹۶۰Samsungدارد۴۰۰
 Samsung LED ۵۵ES۶۹۵۰Samsungدارد۵۵۰
 Samsung LED ۴۶ES۶۹۵۰Samsungدارد۴۶۰
 Samsung LED ۴۰ES۶۹۵۰Samsungدارد۴۰۰
 LC-۶۰LE۹۴۰۰XSharpدارد۶۰۹۵۰۰۰۰۰
 LC-۶۰LE۶۴۰۰XSharpدارد۶۰۷۸۸۰۰۰۰
 LC-۴۶LE۸۳۰۰XSharpدارد۴۶۳۹۵۰۰۰۰
 LC-۴۰LE۸۳۰۰XSharpدارد۴۰۳۱۰۰۰۰۰
 LED Sony ۴۲W۶۷۴Sonyندارد۴۲تماس بگیرید
 Sony ۴۲W۶۷۰Sonyندارد۴۲تماس بگیرید
 Sony ۵۵HX۸۵۵Sonyدارد۵۵۹۰۰۰۰۰۰
 Sony ۵۵HX۹۲۵Sonyدارد۵۵۹۰۰۰۰۰۰
 Sony ۶۰W۸۵۰BSonyدارد۶۰۸۵۰۰۰۰۰
 Sony ۵۵W۹۰۵Sonyدارد۵۵۷۸۵۰۰۰۰
 Sony ۵۵W۹۰۴Sonyدارد۵۵۷۷۵۰۰۰۰
 Sony ۲۴EX۴۳۰Sonyندارد۲۴۷۴۰۰۰۰
 Sony ۵۵W۹۰۰Sonyدارد۵۵۷۳۸۰۰۰۰
 LED Sony ۵۵W۸۰۷Sonyدارد۵۵۶۴۲۰۰۰۰
 LED Sony ۵۵W۸۰۰BSonyدارد۵۵۶۳۰۰۰۰۰
 Sony ۶۰R۵۵۰Sonyدارد۶۰۵۸۸۰۰۰۰
 Sony KDL-۵۵W۸۰۴Sonyدارد۵۵۵۷۸۰۰۰۰
 Sony ۵۵W۸۰۰Sonyدارد۵۵۵۶۳۰۰۰۰
 Sony ۴۶W۹۰۰Sonyدارد۴۶۵۵۳۰۰۰۰
 Sony ۵۵HX۷۵۰Sonyدارد۵۵۵۰۵۰۰۰۰
 Sony ۵۰W۸۰۰BSonyدارد۵۰۴۵۵۰۰۰۰
 Sony ۵۰W۷۰۰Sonyندارد۵۰۳۷۶۰۰۰۰
 Sony ۵۵EX۶۳۰Sonyندارد۵۵۳۵۸۰۰۰۰
 Sony ۵۵EX۶۳۰Sonyندارد۵۵۳۲۵۰۰۰۰
 LED Sony ۴۸W۶۰۵Sonyندارد۴۸۳۲۰۰۰۰۰
 Sony ۴۲W۸۰۰Sonyدارد۴۲۳۱۹۰۰۰۰
 Sony ۴۸W۶۰۰BSonyندارد۴۸۳۱۸۰۰۰۰
 LED Sony ۴۶W۷۰۸Sonyندارد۴۶۳۱۴۰۰۰۰
 Sony ۴۶W۷۰۰Sonyندارد۴۶۳۱۴۰۰۰۰
 Sony KDL-۴۷R۵۰۰Sonyدارد۴۷۲۹۶۰۰۰۰
 Sony ۴۲W۸۰۰BSonyدارد۴۲۲۸۵۰۰۰۰
 Sony ۴۰HX۷۵۰Sonyدارد۴۰۲۶۵۰۰۰۰
 LED Sony ۴۲W۶۵۸Sonyندارد۴۲۲۳۶۰۰۰۰
 LED Sony ۴۰W۶۰۵Sonyندارد۴۰۲۲۹۰۰۰۰
 Sony ۴۶R۴۷۰Sonyندارد۴۶۲۲۲۰۰۰۰
 Sony ۴۶R۴۵۰Sonyندارد۴۶۲۱۶۰۰۰۰
 ۴K Sony ۶۵X۹۰۰۴Sonyدارد۶۵۲۱۵۰۰۰۰۰
 Sony ۴۰W۶۰۰BSonyندارد۴۰۲۱۲۰۰۰۰
 Sony ۴۶EX۴۳۰Sonyندارد۴۶۲۰۵۰۰۰۰
 LCD Sony ۴۶BX۴۵۰Sonyندارد۴۶۲۰۰۰۰۰۰
 Sony KDL-۴۲R۵۰۰Sonyدارد۴۲۱۹۷۰۰۰۰
 Sony ۴۰EX۴۳۰Sonyندارد۴۰۱۶۷۰۰۰۰
 Sony ۴۰R۴۵۰Sonyندارد۴۰۱۵۶۰۰۰۰
 Sony ۴۰R۴۷۰Sonyندارد۴۰۱۵۶۰۰۰۰
 LCD Sony ۴۰BX۴۵۰Sonyندارد۴۰۱۴۰۰۰۰۰
  ۴K Sony ۵۵X۹۰۰۴Sonyدارد۵۵۱۳۵۰۰۰۰۰
 LED Sony ۳۲W۶۷۴Sonyندارد۳۲۱۳۲۰۰۰۰
 Sony ۳۲W۶۷۰Sonyندارد۳۲۱۳۲۰۰۰۰
 Sony KDL-۳۲W۶۷۰ASonyندارد۳۲۱۳۲۰۰۰۰
 Sony ۷۰R۵۵۰Sonyدارد۷۰۱۰۱۰۰۰۰۰
 LED Sony ۳۲R۴۰۲Sonyندارد۳۲۱۰۱۰۰۰۰
 Sony ۳۲EX۳۳۰Sonyندارد۳۲۱۰۱۰۰۰۰
 Sony ۳۲R۴۰۰Sonyندارد۳۲۱۰۱۰۰۰۰
 Sony ۳۲EX۶۵۰Sonyندارد۳۲۰
 Sony ۴۷W۸۰۰Sonyدارد۴۷۰
 Sony ۳۲HX۷۵۰Sonyدارد۳۲۰
 Sony ۴۲W۸۰۴Sonyدارد۴۲۰
 Sony ۴۶W۹۰۴Sonyدارد۴۶۰
 Sony ۴۷W۸۰۴Sonyدارد۴۷۰
 Sony ۶۰EX۶۴۰Sonyندارد۶۰۰
 Sony KDL-۴۲W۶۷۰ASonyندارد۴۲۰
 X.VISION LED LE-۲۹D۲۰X.Vision۲۹۹۸۰۰۰۰
 X.VISION LED LE-۲۴D۱۰X.Vision۲۴۶۸۰۰۰۰
 X.VISION LED LE-۲۴D۲۰X.Vision۲۳۶۷۰۰۰۰
 X.VISION LED LE-۲۲D۲۰X.Vision۲۱۵۵۰۰۰۰
 X.VISION LED LE-۴۶KD۴۰X.Vision۴۶۳۳۰۰۰۰۰
 X.VISION LED ۴۷K۳D۱۰۰X.Vision۴۷۳۱۵۰۰۰۰
 X.VISION LED LE-۴۲KD۴۰X.Vision۴۲۲۰۰۰۰۰۰
 X.VISION LED LE-۴۲KD۳۰X.Vision۴۲۱۹۵۰۰۰۰
 X.VISION LED LE-۳۲KD۳۰X.Vision۳۲۱۳۲۰۰۰۰
 X.VISION LED LE-۳۲KD۲۰X.Vision۳۲۱۲۰۰۰۰۰
 X.VISION LED LE-۴۲KD۲۰X.Vision۴۲۰

پربیننده ترین مطالب روز


https://www.dustaan.com/?p=192135


به اشتراگ بگذارید!
گوگل پلاس فیسبوکــ فیسنما

برچسب ها


انتشار یافته : 0