تاريخ انتشار : ۱۹:۲۱:۲۰ - شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۵

قران کریم به همراه ترجمه فارسی و صوت

[quran]