تسنیم : «ماری خورومانسکی»(Mary Horomanski)  زن ۵۸ ساله ساکن ایالت پنسیلوانیا، قبض برقی به رقم ۲۸۴ میلیارد دلار دریافت کرد.

بر اساس گزارش ریانوستی، وی که از دریافت این قبض عجیب شوک زده شده با پسر خود تماس می‌گیرد و در نهایت مشخص می‌شود که اداره برق در چاپ رقم‌های قبض اشتباه کرده است و رقم اصلی درواقع ۲۸۴ دلار بوده است.

این زن میان‌‌سال در رابطه با اتفاقی که برایش افتاد گفته است که کم مانده بود که در آستانه عید سکته کنم؛ حتی اگر تمام زندگی خود را هم می‌فروختم باید چند صد سال دیگر برای پرداخت آن کار می‌کردم.

1396100414222266128842810

قبض برق ۲۸۴ میلیارد دلاری شهروند آمریکایی را شوکه کرد!