زلزله ۷.۳ ر یشتری شب گذشته در مرز ایران و عراق تاکنون ۱۴۱ کشته در ایران برجای گذشته است، بیشترین آمار قربانیان در شهر مرزی قصر شیرین گزارش شده است.

www.dustaan.com عکس دلخراش از قربانیان زلزله شدید قصر شیرین

عکس دلخراش از قربانیان زلزله شدید قصر شیرین