زلزله ۷.۳ ر یشتری شب گذشته در مرز ایران و عراق تاکنون ۱۴۱ کشته در ایران برجای گذشته است، بیشترین آمار قربانیان در شهر مرزی قصر شیرین گزارش شده است.

،

www.dustaan.com عکس دلخراش از قربانیان زلزله شدید قصر شیرین

عکس دلخراش از قربانیان زلزله شدید قصر شیرین