چهارشنبه , ۳۱ ام شهریور ماه سال ۱۴۰۰ ساعت ۹:۱۵ قبل از ظهر به وقت تهران

عاقبت توهین دختر و پسری جوان به ۲ روحانی در تهران

یک کاربر اینستاگرام درباره هتاکی دختر و پسری به دو روحانی نوشت: در مسیرشان در یکی از اتوبان های تهران، پشت ترافیک مانده بودند.

کمی عقب تر، دختر و پسر جوانی سوار بر موتور از میان ماشین ها لایی کشیدند و خودشان را به ماشین دو روحانی جوان رساندند. متلکی انداختند و بطری شیرکاکائویی را که نیمه خورده بودند، از پنجره به سمت دو روحانی پرتاب کردند.

باقیمانده شیرکاکائو که روی لباس دو روحانی سرازیر شد، قاه قاهِ خنده شان بلند شد. با سرعت بیشتری دوباره از میان ماشین ها لایی کشیدند و دور شدند.

دو روحانی جوان لبخندی زدند و سکوت کردند.
از ترافیک اتوبان که گذشتند، در زیرگذر پیش رویشان دوباره به ترافیک رسیدند. این بار اما، ترافیک آدم هایی بود که انگار دور چیزی حلقه زده بودند.

گویا تصادفی در زیرگذر رخ داده بود.
نزدیکتر که شدند، لاشه موتور بنظرشان آشنا آمد. پیاده شدند و جمعیت را کنار زدند. دختر و پسر مجروح با لباس های پاره و وضع نامناسبی روی زمین افتاده بودند.

روحانی جوان عبایش را در آورد و روی دخترک انداخت. روحانی دیگر با عمامه اش زخمهای پسر و دختر جوان را بست. دختر و پسر را سوار ماشین شان کردند و به بیمارستان رساندند.
چند ساعتی از بستری شدنشان گذشت تا خانواده هایشان به بیمارستان رسیدند.
با دیدن دو روحانی جوان که بیرون از اتاق، آنها را به محل بستری دختر و پسر راهنمایی می کردند، خشمگین شدند. از تصور اینکه مسبب تصادف، دو روحانی بوده اند، زبان به ناسزا باز کردند.
دو روحانی جوان اما، باز هم سکوت کردند.
دخترک بعدها گفته بود حرفها و ناسزای مادرم را می شنیدم، اما از شدت جراحت، نای حرف زدن نداشتم و این حالم را بدتر می کرد.
پسر جوان که حال بهتری داشت، بعد از مداوا، جریان پیش آمده را برای خانواده اش بازگو کرد.
خانواده ها غرق خجالت از رفتاری که خود و فرزندانشان داشتند، با التماس و تمنا از دو روحانی جوان می خواستند که آنها را ببخشند.

چند هفته بعد، شب میلاد پیامبر رحمت، مراسم عقد دختر و پسر جوان برگزار شده بود. مراسمی که عاقدش یکی از همان دو روحانی جوان بود.

پ.ن: واقعه مربوط به یکی از دوستان همسرم (یکی از دو روحانی داستان فوق) است که چند سال پیش اتفاق افتاده. هرگونه انتشار متن بدون ذکر منبع جایز نمی باشد.

متلک به روحانیون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *