روزگاری سرمربی سابق ذوب‌آهن در تیم پرطرفدار پایتخت بازی می‌کرد به همین خاطر وقتی کت سفید را پوشید، ستاره‌های قرمز کنارش ایستادند تا خاطره‌ای را برای امروز و فرداها ثبت کنند.

www.dustaan.com ستاره های پرسپولیس در عروسی یحیی