تهمینه میلانی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: به اتفاق دو عزیز هنرمند خانمها مرضیه برومند و رخشان بنی اعتماد اکران خصوصی فیلم ” ملی و راههای نرفته اش” باغ فردوس ( موزه سینما ) دوشنبه ٣ مهر ماه ١٣٩۶