دیدار حسن روحانی با فرماندهان ارشد ارتش +عکس

دیدار حسن روحانی با فرماندهان ارشد ارتش