جمعه , ۷ ام بهمن ماه سال ۱۴۰۱ ساعت ۵:۲۹ قبل از ظهر به وقت تهران

تعبیر خواب احترام ، احتضار ، احتیاج چیست؟

احترام

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : به شما احترام می گذارند : زندگی شما مملو از شادی میشود .
شما احترامتان را از دست میدهید : یکی از دوستانتان میمیرد .
به اشخاص دیگر احترام میگذارند : ضرر مالی

 

احتضار

لوک اویتنهاو می گوید : جان دادن : یک سلامتی قدرتمند
دیدن کسی که جان میدهد : نشانه خوب برای کسی که او را درحال جان دادن میبینیم
زنی در حال جان دادن : از دست دادن یک ارث ، یا یک نیابت

آنلی بیتون میگوید : ۱ اگر خواب ببینید دیگران در حال احتضار هستند ، نشانۀ آن است که شما و دوستانتان بداقبال هستید .
۲ اگر در خواب خود را در حال احتضار ببینید ، علامت آن است که با بی توجهی خود ارزش کارتان را کم می کنید و همچنین بیماریی شما را به مرگ تهدید می کند .
۳ اگر در خواب حیوانات وحشی را در حال احتضار ببینید ، نشانۀ آن است که از خطری خواهید گریخت .
۴ اگر خواب ببینید حیوانات اهلی در حال احتضارند ، علامت آن است که با آرامش و تسلط بر خود با هر وضعیتی روبرو می شوید .

 

احتیاج

لیلا برایت میگوید : احساس نیاز در خواب ، نشانهی پند و اندرز است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما محتاج هستید : بدبختی
شما احتیاج به دکتر دارید : پول به دستتان میرسد .
احتیاج به پرستار دارید : کارهای سودمند .
احتیاج به خدمتکار دارید : کارهایتان با مخالفت دیگران مواجه خواهند شد .
محتاج به عشق هستید : یک شراکت از هم پاشیده میشود .
احتیاج به یک دوست دارید : خوشبختی
دیگران احتیاج دارند : کارهای سودمند در انتظارتان است .

امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *