تاکسی لندن یا همان بلک کب “کابین سیاه” در کنار اتوبوس‌های دو طبقه، سیستم مترو، صندوق‌های پست و باجه تلفن یکی از نمادهای شهر لندن محسوب می‌شوند.

 

 

www.dustaan.com تاکسی های جدید لندن +تصاویر www.dustaan.com تاکسی های جدید لندن +تصاویر www.dustaan.com تاکسی های جدید لندن +تصاویر www.dustaan.com تاکسی های جدید لندن +تصاویر www.dustaan.com تاکسی های جدید لندن +تصاویر

تاکسی های جدید لندن