۱۴ نفر از این اجساد متعلق به سرپل ذهاب هستند که اجساد آنان توسط کمیته تجسس شناسایی شده‌ است. دو فوتی دیگر نیز مربوط به شهرستان ثلاث باباجانی است که یک نفر از آنان در اثر زلزله قطع نخاع شده بود و پس از انتقال از بیمارستان به منزل جان خود را از دست داد و یک نفر دیگر نیز توسط کمیته تجسس شناسایی شد.

اسامی متوفیان شناسایی شده به شرح زیر است:

سرپل ذهاب: ۴۶۰ نفر. یک نفر مجهول الهویه

کرند دالاهو: ۱۹ نفر

قصر شیرین: ۱۶ نفر

ثلاث: ۱۶ نفر

کرمانشاه: یک نفر

تازه آباد: یک نفر

ازگله: شش نفر

اسلام آباد: یک نفر

شهر یک نفر از این متوفیان نیز نامشخص است.