پربیننده ترین مطالب روز

css
.crp_related { clear: both; width: 100%; margin-top: 5px; } .crp_related h3 { margin: 0 !important; } .crp_related ul { list-style: none; float: left; margin: 0 !important; padding: 0 !important; } .crp_related li { float: right; width: 33%; overflow: hidden; position: relative; text-align: center; height: 250px; margin: 0 0px 0 0; } .wpp-thumbnail { display: inline; text-align: center; border: none; } .wpp-post-title { float: left; text-align: center; } .crp_related .crp_title { position: absolute; display: block; top: 160px; font-size: 0.9em; font-weight: bold; padding: 0px; } .crp_clear { clear: both; } .crp_title:visited { color: #fff !important; } @media screen and (min-width:20px) and (max-width:500px){ .crp_related li { width: 49%; height: 280px; } .crp_related .crp_title { width: 49%; font-size: 1.0em; text-align: center; } } @media screen and (min-width:501px) and (max-width:900px){ .crp_related li { width: 33%; height: 280px; } .crp_related .crp_title { width: 33%; font-size: 1.0em; text-align: center; } }
نحوه عضویت و لغو عضویت در خبرنامه

دریافت خبرنامه رایگان بوده و هیچ هزینه ای برای شما نخواهد داشت، برای لغو عضویت می توانید با مراجعه به بخش تنظیمات مرورگر تلفن همراه خود ، اعلان های دریافتی از سایت (Dustaan.com) را غیر فعال کنید. و یا در حین دریافت خبرنامه با کلیک بر روی آیکون تنظیمات، دریافت خبرنامه را برای این سایت مسدود کنید.