تبلیغات  • www.dustaan.com اولین فردی که مدرسه را اختراع کرد! +عکس اولین فردی که مدرسه را اختراع کرد! +عکس

    کُنفُوسیوس فیلسوف برجسته، و معلم چین باستان، اولین فردی در تاریخ بود که در قرن ۵ قبل از میلاد مدرسه را اختراع کرد. کُنفُوسیوس مشهورترین فیلسوف، نظریه‌پرداز سیاسی و معلم…