تبلیغات  • www.dustaan.com صد رحمت به گزارش های خیابانی و سرهنگ علیفر! صد رحمت به گزارش های خیابانی و سرهنگ علیفر!

    صدا و سیما انگار تمام تلاشش را به خرج داده تا گزارشگرانش بدترین ها باشند!  تب بد گزارش کردن و هر حرفی را به زبان آوردن تمام شبکه ها و برنامه های ورزشی را فرا گرفته و حالا دیگر هرچه به زبان شان رسیدن را فقط گزارشگران فوتبال نیستند که می گویند. تب جواد خیابانی […]