تبلیغات


کد خبر: 57767تاریخ انتشار : ۷:۰۰:۳۸ - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

جدیدترین قیمت روز انواع لپ تاپ در بازار

قیمت انواع لپ تاب در بازار ازاد/ کلیه قیمت ها به تومان می باشد …

کدLaptopCPUSpeedRAMHDDLCDVGAWOtherقیمت

لیست قیمت Laptop ASUS

لیست قیمت لپ تاپ ایسوس

۱۱۹۲۱

ASUS Zenbook UX305LA

Intel® Core™ i7۲٫۴~۳٫۰۸٫۰۲۵۶SSD۱۳٫۳”Intel® HD۱٫۲
۱۸۱۴۷

ASUS Zenbook UX305FA

Intel® Core™ M۱٫۲٫~۲٫۹۸٫۰۱۲۸SSD۱۳٫۳”Intel® HD۱٫۲
۱۸۱۴۸

ASUS Zenbook UX305FA

Intel® Core™ M۱٫۲٫~۲٫۹۴٫۰۱۲۸SSD۱۳٫۳”Intel® HD۱٫۲
۱۸۱۴۹

ASUS Zenbook UX305FA

Intel® Core™ M۲٫۰۴٫۰۱۲۸SSD۱۳٫۳”Intel® HD۱٫۲
۲۰۶۱۳

ASUS Zenbook UX305FA

intel® Core™ m7۱٫۲~۳٫۱۸٫۰۵۱۲SSD۱۳٫۳”Intel@ HD۱٫۲
۲۰۶۹۹

ASUS Zenbook UX305CA

intel® Core™ m7۱٫۲~۳٫۱۸٫۰۲۵۶SSD۱۳٫۰”Intel@ HD۱٫۲
۱۱۰۸۴

Asus Zenbook UX301LA

Intel® Core™ i7۲٫۴~۳٫۰۸٫۰۵۱۲SSD۱۳٫۰”Intel® HD۱٫۴
۱۸۱۳۷

ASUS Zenbook UX301LA

intel® Core™ i7۲٫۴۰~۳٫۰۸٫۰۲۵۶SSD۱۳٫۳”Intel@ HD۱٫۴
۱۱۴۰۷

Asus Zenbook UX301L

Intel® Core™ i7۲٫۴~۳٫۴۸٫۰۲۵۶SSD۱۳٫۰”Intel® HD۱٫۴
۲۱۱۴۰

ASUS Zenbook Pro UX501VW

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۲٫۰۱۰۰۰+۱۲۸۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۲۶۴,۸۰۰,۰۰۰
۲۱۲۳۱

ASUS Zenbook Flip UX360CA

intel® Core™ M۸٫۰۵۱۲۱۳٫۳”Intel@ HD۱٫۲۳,۹۹۹,۰۰۰
۲۱۲۳۲

ASUS Zenbook Flip UX360CA

intel® Core™ i5۱٫۲~۳٫۲۰۸٫۰۵۱۲۱۳٫۳”Intel@ HD۱٫۲۴,۴۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۵

ASUS X756UX

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۲۰۰۰۱۷٫۳”GeForce® ۹۵۰M۲٫۷
۲۰۳۰۳

ASUS X751LJ

intel® Core™ i7۲٫۴۰~۳٫۰۱۲٫۰۱۰۰۰۱۷٫۰”GeForce® ۹۲۰M۲٫۸
۲۰۳۰۴

ASUS X751LJ

intel® Core™ i7۲٫۴۰~۳٫۰۸٫۰۱۰۰۰۱۷٫۰”GeForce® ۹۲۰M۲٫۸
۲۰۰۱۹

ASUS X556UQ

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰M۲٫۳
۲۰۷۰۲

ASUS X556UQ

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰M۲٫۳
۲۰۷۲۱

ASUS X556UJ

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۳
۲۰۷۲۲

ASUS X556UJ

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۳۲,۸۹۰,۰۰۰
۲۱۲۶۹

ASUS X555DA

AMD A10۱٫۸۰~۳٫۲۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Radeon R6۲٫۰۳
۲۱۴۳۱

ASUS X555DA

AMD A10۱۲٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Radeon R6۲٫۰۳۱,۹۵۰,۰۰۰
۱۹۶۳۸

ASUS X554SJ

intel® Pentium۱٫۶~۲٫۴۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۳
۱۹۶۳۹

ASUS X554SJ

intel® Pentium۱٫۶~۲٫۴۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۳
۱۱۸۹۴

ASUS X554LJ

Intel® Core™ i5۲٫۲~۲٫۷۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۴۲,۳۷۰,۰۰۰
۱۱۷۱۷

ASUS X554LJ

Intel® Core™ i3۱٫۷۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۴
۱۱۲۲۹

ASUS X554LJ

Intel® Core™ i5۲٫۲~۲٫۷۴٫۰۵۰۰GB۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۴۲,۲۷۰,۰۰۰
۲۰۱۷۰

ASUS X550LN

intel® Core™ i7۲٫۰۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۸۴۰M۲٫۳
۲۰۱۳۰

ASUS X541UV i7

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۲۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰MX۲٫۰۳,۰۶۰,۰۰۰
۱۹۹۹۱

ASUS X541UV i7

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۰۲,۹۹۰,۰۰۰
۱۹۹۸۹

ASUS X541UV i5

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۰۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۹۹۹۰

ASUS X541UV i5

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۰۲,۳۳۰,۰۰۰
۲۰۶۱۴

ASUS X541UV i5

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰MX۲٫۰۲,۲۸۵,۰۰۰
۲۰۶۱۵

ASUS X541UV i5

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰MX۲٫۰
۲۱۲۳۴

ASUS X541UV i3

intel® Core™ i3۲٫۳۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۱
۲۱۲۳۵

ASUS X541UV i3

intel® Core™ i3۲٫۳۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۱
۲۰۴۲۶

ASUS X541

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۰
۲۰۲۴۴

ASUS X541

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۰
۲۰۱۱۹

ASUS X540SC

intel® Celeron۱٫۶~۲٫۱۶۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۸۱۰M۱٫۹۱,۴۴۹,۰۰۰
۱۲۹۰۱

ASUS X540SA

intel® Celeron۱٫۱۶~۲٫۱۶۲٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۱٫۹
۱۲۹۰۲

ASUS X540SA

intel® Celeron۱٫۱۶~۲٫۱۶۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۱٫۹
۱۹۶۳۶

ASUS X540LJ i5

intel® Core™ i5۲٫۲۰~۲٫۷۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۰
۱۹۶۳۷

ASUS X540LJ i5

intel® Core™ i5۲٫۲۰~۲٫۷۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۱٫۹
۱۹۶۰۰

ASUS X540LJ

intel® Core™ i3۱٫۷۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۱٫۹
۱۹۶۰۱

ASUS X540LJ

intel® Core™ i3۱٫۷۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۱٫۹
۲۰۰۵۵

ASUS X540LJ

intel® Core™ i3۱٫۷۰۲٫۰۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۱٫۹
۱۹۶۳۵

ASUS X540LJ

intel® Core™ i3۱٫۷۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۱٫۹
۱۹۹۳۲

ASUS X540LJ

intel® Pentium۱٫۶~۲٫۴۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۰
۱۹۹۳۳

ASUS X540LJ

intel® Pentium۱٫۶~۲٫۴۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۰
۱۲۸۷۹

ASUS X540LJ

intel® Core™ i3۱٫۷۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۱٫۹۱,۹۹۰,۰۰۰
۱۲۸۸۰

ASUS X540LJ

intel® Core™ i3۱٫۷۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۱٫۹۲,۰۲۰,۰۰۰
۲۰۹۸۳

ASUS X540LJ

Intel® Core Cel۱٫۷۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۱٫۹
۲۰۲۲۲

ASUS X540LA

intel® Core™ i3۲٫۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۱٫۹۱,۵۸۵,۰۰۰
۲۰۷۱۴

ASUS X456UJ

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۴٫۰۵۰۰۱۴GeForce® ۹۲۰M۲٫۱۲,۲۹۰,۰۰۰
۲۰۷۱۶

ASUS X456UJ

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۴٫۱”GeForce® ۹۲۰M۲٫۱۰
۲۰۷۱۷

ASUS X456UJ

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۸٫۰۱۰۰۰۱۴٫۱”GeForce® ۹۲۰M۲٫۱۰
۱۹۵۰۳

ASUS VivoBook Flip TP301UJ

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۴٫۰۱۰۰۰۱۳٫۳”GeForce® ۹۲۰M۱٫۵
۱۹۵۰۵

ASUS VivoBook Flip TP301UJ

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۴٫۰۵۰۰۱۳٫۳”Intel@ HD۱٫۵
۱۹۵۰۶

ASUS VivoBook Flip TP301UJ

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۴٫۰۱۰۰۰۱۳٫۳”Intel@ HD۱٫۵
۱۸۶۰۰

ASUS VivoBook Flip TP301UJ

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۶٫۰۱۰۰۰۱۳٫۳”GeForce® ۹۲۰M۱٫۵
۱۹۱۰۸

ASUS VivoBook Flip TP301UJ

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۵۱۲SSD۱۳٫۳”GeForce® ۹۲۰M۱٫۵۳,۶۸۰,۰۰۰
۱۹۴۶۱

ASUS VivoBook Flip TP301UJ

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۳٫۳”GeForce® ۹۲۰M۱٫۵
۱۹۳۸۶

ASUS VivoBook Flip TP301UA

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۴٫۰۵۰۰۱۳٫۳”Intel@ HD۱٫۵
۱۸۶۰۲

ASUS VivoBook Flip TP301UA

intel® Core™ i3۲٫۳۰۴٫۰۱۰۰۰۱۳٫۳”Intel@ HD۱٫۵
۱۸۰۹۱

ASUS V502UX

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰+۱۶۱۵٫۶”GeForce® ۹۵۰M۱٫۹۹
۱۸۰۹۳

ASUS V502UX

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۶٫۰۱۰۰۰+۱۶۱۵٫۶”GeForce® ۹۵۰M۱٫۹۹
۱۸۰۹۴

ASUS V502UX

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۵۰M۱٫۹۹۲,۹۸۵,۰۰۰
۲۱۲۶۰

ASUS V502UX

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰+۲۵۶۱۵٫۶”GeForce® ۹۵۰M۱٫۹۹
۲۱۲۶۱

ASUS V502UX

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰+۱۲۸۱۵٫۶”GeForce® ۹۵۰M۱٫۹۹۳,۵۵۰,۰۰۰
۲۱۳۳۸

ASUS V401UQ

intel® Core™ i5۲٫۵۰~۳٫۱۶٫۰۱۰۰۰۱۴٫۰”GeForce® ۹۴۰M۱٫۶۲,۷۶۰,۰۰۰
۱۹۳۹۳

ASUS V401LB

intel® Core™ i5۲٫۲۰~۲٫۷۰۶٫۰۱۰۰۰۱۴٫۰”GeForce® ۹۴۰M۱٫۷
۱۹۳۹۴

ASUS V401LB

intel® Core™ i5۲٫۲۰~۲٫۷۰۸٫۰۱۰۰۰۱۴٫۰”GeForce® ۹۴۰M۱٫۷
۱۹۳۹۵

ASUS V401LB

intel® Core™ i7۲٫۴۰~۳٫۰۸٫۰۱۰۰۰۱۴٫۰”GeForce® ۹۴۰M۱٫۷
۱۹۳۹۶

ASUS V401LB

intel® Core™ i7۲٫۴۰~۳٫۰۱۲٫۰۱۰۰۰+۲۴۱۴٫۰”GeForce® ۹۴۰M۱٫۷
۲۰۶۱۶

ASUS UX310UQ

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰+۲۵۶۱۳٫۳”GeForce® ۹۴۰MX۱٫۴۴,۱۵۰,۰۰۰
۲۰۶۱۷

ASUS UX310UQ

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۱۲٫۰۵۱۲SSD۱۳٫۳”GeForce® ۹۴۰MX۱٫۴۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۸۲۹

ASUS UX303UB

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱٫۰TB۱۳٫۰”GeForce® ۹۴۰M۱٫۵
۱۲۸۳۰

ASUS UX303UB

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱٫۰TB۱۳٫۰”GeForce® ۹۴۰M۱٫۵۴,۰۵۰,۰۰۰
۲۰۶۶۶

ASUS Transformer Book Flip TP550LJ

intel® Core™ i3۱٫۷۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۶
۱۹۵۷۵

ASUS Transformer Book Flip TP500LA

intel® Core™ i3۱٫۹۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۱
۲۰۷۰۰

ASUS Transformer Book Flip TP300LJ

intel® Core™ i7۲٫۴۰~۳٫۰۸٫۰۱۰۰۰۱۳٫۳”GeForce® ۹۲۰M۱٫۷
۲۰۷۰۱

ASUS Transformer Book Flip TP300LJ

intel® Core™ i7۲٫۴۰~۳٫۰۸٫۰۱۰۰۰۱۳٫۳”GeForce® ۹۲۰M۱٫۷۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۹۳۸۴

ASUS Transformer Book Flip TP200SA

intel® Celeron۱٫۶~۲٫۱۶۲٫۰۳۲٫۰۱۱٫۰”Intel@ HD۱٫۲
۲۰۸۴۴

ASUS ROG GX700VO

intel® Core™ i7۲٫۷۰~۳٫۶۰۳۲٫۰۵۱۲SSD۱۷٫۰”GeForce® ۹۸۰۴٫۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۹۰۵

ASUS ROG GL552VW i7

Intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۱۶٫۰۲٫۰TB+256۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۶۰
۲۰۹۸۵

ASUS ROG GL552VW i7

Intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۲٫۰۲۰۰۰+۱۲۸۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۶۵,۲۳۰,۰۰۰
۲۱۰۰۷

ASUS ROG GL552VW i7

Intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۲٫۰۲۰۰۰+۲۵۶۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۶
۲۱۰۶۵

ASUS ROG GL552VW i7

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۱۰۰۰+۱۲۸۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۶
۱۹۶۸۷

ASUS ROG GL552VW

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۱۰۰۰+۱۲۸۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۶۵,۳۴۹,۰۰۰
۱۹۶۸۸

ASUS ROG GL552VW

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۲۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۶
۲۰۶۶۷

ASUS ROG GL502VY

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۲۰۰۰+۲۵۶۱۵٫۶”GeForce® ۹۸۰M۲٫۳۶,۴۷۰,۰۰۰
۱۹۸۲۸

ASUS ROG GL502VY

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۳۲٫۰۲۰۰۰+۲۵۶۱۵٫۶”GeForce® ۹۸۰M۲٫۳
۲۰۱۰۵

ASUS ROG G752VY

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۳۲٫۰۲۰۰۰۱۷٫۰”GeForce® ۹۸۰M۴٫۴۶,۹۴۵,۰۰۰
۲۰۱۶۹

ASUS ROG G752VT

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۱۰۰۰+۱۲۸۱۷٫۰”GeForce® ۹۷۰M۴٫۱
۲۰۹۵۸

ASUS ROG G752VS

intel® Core™ i7۲٫۷۰~۳٫۶۰۶۴٫۰۱۰۰۰+۵۱۲۱۷٫۰”GeForce® ۱۰۷۰۴٫۴
۱۹۹۶۸

ASUS ROG G751JY

intel® Core™ i7۲٫۰۰~۳٫۲۱۶٫۰۱۰۰۰+۲۵۶۱۷٫۰”GeForce® ۹۸۰M۴٫۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۹۶۹

ASUS ROG G751JY

intel® Core™ i7۲٫۰۰~۳٫۲۲۴٫۰۱۰۰۰+۲۵۶۱۷٫۰”GeForce® ۹۸۰M۴٫۸۸,۱۰۰,۰۰۰
۱۹۹۷۱

ASUS ROG G751JT

intel® Core™ i7۲٫۰۰~۳٫۲۱۶٫۰۱۰۰۰+۱۲۸۱۷٫۰”GTX970M۴٫۸
۲۰۰۲۰

ASUSPRO P2430UJ

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۸٫۰۱۰۰۰۱۴٫۰”GeForce® ۹۲۰M۱٫۹
۲۰۰۲۱

ASUSPRO P2430UJ

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۴٫۰”GeForce® ۹۲۰M۱٫۹۲,۹۷۰,۰۰۰
۲۰۲۵۰

ASUSPRO P2430UJ

intel® Core™ i3۲٫۳۰۴٫۰۱۰۰۰۱۴٫۰”GeForce® ۹۲۰M۱٫۹۲,۰۵۰,۰۰۰
۱۲۰۸۵

ASUS N751JX

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۶۰۱۶٫۰۲۰۰۰۱۷٫۰”GeForce® ۹۵۰M۳٫۴
۱۳۰۵۵

ASUS N552VX

Intel® Core™ i7۲٫۶~۳٫۵۸٫۰۱۰۰۰+۱۲۸۱۵٫۶”GeForce® ۹۵۰M۲٫۶
۲۱۲۱۰

ASUS N552VX

intel® Core™ i7۲٫۶~۳٫۵۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۵۰M۲٫۶۴,۳۱۰,۰۰۰
۱۹۷۶۲

ASUS N552VW i7 Touch

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۸٫۰۲۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۵
۲۱۲۷۴

ASUS N552VW i7 4k

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۸٫۰۱۰۰۰+۱۲۸۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۵۴,۵۵۰,۰۰۰
۲۱۰۲۵

ASUS N552VW i7

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۸٫۰۱۰۰۰+۱۲۸۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۵
۲۱۰۰۶

ASUS N552VW i7

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۸٫۰۲۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۵۴,۴۶۰,۰۰۰
۲۰۹۸۴

ASUS N552VW i7ASUS N552VW i7

Intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۲۰۰۰+۱۲۸۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۵۹۹

ASUS N552VW i7

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۲۰۰۰+۱۲۸۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۵۴,۸۸۵,۰۰۰
۱۲۷۲۴

ASUS N551VW i7

Intel® Core™ i7۲٫۶~۳٫۵۸٫۰۱٫۰TB+128۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۷
۱۱۶۲۲

ASUS N551JW

Intel® Core™ i7۲٫۰~۳٫۲۱۶٫۰۲۰۰۰+۲۴۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۷
۱۱۸۱۰

ASUS N550JX

Intel® Core™ i7۲٫۶~۳٫۶۱۲٫۰۲۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۵۰M۲٫۶
۱۲۹۸۸

ASUS N550JX

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۶۰۱۲٫۰۱۰۰۰+۸۱۵٫۶”GeForce® ۹۵۰M۲٫۶
۱۸۲۴۲

ASUS N550JX

Intel® Core™ i7۲٫۶~۳٫۶۸٫۰۲٫۰TB۱۵٫۶”GeForce® ۹۵۰M۲٫۶
۱۸۲۴۳

ASUS N550JX

Intel® Core™ i7۲٫۶~۳٫۶۸٫۰۱٫۰TB۱۵٫۶”GeForce® ۹۵۰M۲٫۶
۱۸۸۷۲

ASUS N501VW

Intel® Core™ i7۲٫۶~۳٫۵۱۲٫۰۱٫۰TB+128۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۱
۲۰۱۵۰

ASUS N501VW

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۵۱۲SSD۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۱
۱۱۰۹۴

ASUS N501JW

Intel® Core™ i7۲٫۶~۳٫۶۱۲٫۰۱۰۰۰+۱۲۸۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۲
۲۰۸۹۰

ASUS K556UR i7 HD

Intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۳۰M۲٫۳۲,۹۴۰,۰۰۰
۲۰۸۸۹

ASUS K556UR i7 Full HD

Intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۳۰M۲٫۳۳,۱۰۰,۰۰۰
۱۹۶۳۰

ASUS K556UR i7

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۳۰M۲٫۳
۱۹۶۳۱

ASUS K556UR i7

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۱۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۳۰M۲٫۳
۱۹۶۲۸

ASUS K556UR i5

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۳۰M۲٫۳۲,۵۴۰,۰۰۰
۱۹۶۲۹

ASUS K556UR i5

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۳۰M۲٫۳۲,۸۵۰,۰۰۰
۱۹۵۴۴

ASUS K556UQ i7

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰MX۲٫۳۳,۲۲۰,۰۰۰
۱۹۷۶۳

ASUS K556UQ i7

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۱۲٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰M۲٫۳۳,۴۷۵,۰۰۰
۲۱۲۲۸

ASUS K556UQ i5 FULL HD

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰MX۲٫۳۲,۷۹۹,۰۰۰
۱۹۶۶۸

ASUS K556UQ i5

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰MX۲٫۳۲,۶۸۰,۰۰۰
۱۹۶۶۹

ASUS K556UQ i5

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰MX۲٫۳
۱۲۴۰۴

ASUS K556UF i7

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۳۰M۲٫۳
۲۰۷۱۸

ASUS K555DG

AMD A12۲٫۱۰~۳٫۴۰۱۲٫۰۲۰۰۰۱۵٫۶”ATI M350X۲٫۳۳,۶۹۰,۰۰۰
۲۰۷۱۹

ASUS K555DG

AMD A12۲٫۱۰~۳٫۴۰۸٫۰۲۰۰۰۱۵٫۶”ATI M350X۲٫۳۳,۴۵۰,۰۰۰
۲۰۷۲۰

ASUS K555DG

AMD A12۲٫۱۰~۳٫۴۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M350X۲٫۳
۲۰۹۸۲

ASUS K550VX

Intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۲۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۵۰M۲٫۵
۱۹۶۷۸

ASUS K550VX

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۲٫۰۲۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۵۰M۲٫۵
۱۹۶۸۰

ASUS K550VX

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۵۰M۲٫۵۳,۷۱۵,۰۰۰
۱۸۱۲۵

ASUS K550JX

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۶۰۸٫۰۱٫۰TB۱۵٫۶”GeForce® ۹۵۰M۲٫۴۵۳,۷۳۰,۰۰۰
۱۹۸۸۲

ASUS K540LJ i7

intel® Core™ i7۲٫۴۰~۳٫۰۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۰
۱۹۸۷۸

ASUS K540LJ i5

intel® Core™ i5۲٫۲۰~۲٫۷۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۰
۱۹۸۷۹

ASUS K540LJ i5

intel® Core™ i5۲٫۲۰~۲٫۷۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۰
۱۹۶۸۳

ASUS K456UR i7

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۶٫۰۱۰۰۰۱۴٫۰”GeForce® ۹۳۰MX۲٫۱
۱۹۶۸۴

ASUS K456UR i7

intel® Core™ i7۲٫۳۰~۲٫۸۰۸٫۰۱۰۰۰+۸۱۴٫۰”GeForce® ۹۳۰MX۲٫۱
۱۹۶۸۲

ASUS K456UR i5

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۸٫۰۱۰۰۰+۸۱۴٫۰”GeForce® ۹۳۰MX۲٫۱
۲۱۲۵۶

ASUS K456UQ

intel® Core™ i7۲٫۷۰~۳٫۵۰۱۲٫۰۱۰۰۰۱۴٫۰”GeForce® ۹۴۰M۲٫۱۳,۲۰۰,۰۰۰
۲۱۲۵۷

ASUS K456UQ

intel® Core™ i7۲٫۷۰~۳٫۵۰۸٫۰۱۰۰۰+۸۱۴٫۰”GeForce® ۹۴۰M۲٫۱
۲۱۲۵۸

ASUS K456UQ

intel® Core™ i5۲٫۵۰~۳٫۱۱۲٫۰۱۰۰۰۱۴٫۰”GeForce® ۹۴۰M۲٫۱۲,۸۴۰,۰۰۰
۲۱۲۵۹

ASUS K456UQ

intel® Core™ i5۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰+۸۱۴٫۰”GeForce® ۹۴۰M۲٫۱
۱۸۶۱۶

ASUS K456UF i7

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰+۸۱۴٫۰”GeForce® ۹۳۰M۲٫۱
۲۰۹۰۴

ASUS K401UB i5

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۴٫۰۵۰۰۱۴٫۰”GeForce® ۹۴۰M۱٫۶۵
۱۲۷۳۳

ASUS G551VW i7

Intel® Core™ i7۲٫۶~۳٫۵۱۶٫۰۲٫۰TB۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۷
۱۸۱۱۳

ASUS G551VW i7

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۲٫۰۱۰۰۰+۱۲۸۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۷
۲۰۱۶۷

ASUS G551JW

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۶۰۱۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۷
۲۰۱۶۸

ASUS G551JW

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۶۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۷
۱۹۰۶۵

ASUS G501VW

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۱۰۰۰+۱۲۸۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۱
۲۰۲۸۰

ASUS E202SA

intel® Celeron۱٫۶~۲٫۱۶۲٫۰۵۰۰۱۱٫۶”Intel@ HD
۲۱۰۰۴

ASUS E202SA

intel® Celeron۱٫۶~۲٫۱۶۴٫۰۵۰۰۱۱٫۶”Intel@ HD۱,۴۵۰,۰۰۰
۱۹۵۶۴

ASUS ASUSPRO P2530UJ

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۳۰M۲٫۱۹
۱۹۵۶۵

ASUS ASUSPRO P2530UJ

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۳۰M
۱۹۵۶۶

ASUS ASUSPRO P2530UJ

intel® Core™ i3۲٫۳۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۱۹
۱۹۳۷۸

ASUS ASUSPRO P2530UJ

intel® Core™ i3۲٫۳۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۱۹
۱۹۳۷۹

ASUS ASUSPRO P2530UJ

intel® Core™ i3۲٫۳۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۱۹
۱۹۳۸۰

ASUS ASUSPRO P2530UJ

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۱۹۲,۷۳۰,۰۰۰
۱۹۳۸۲

ASUS ASUSPRO P2530UJ

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۱۹۳,۰۵۰,۰۰۰
۱۸۸۵۷

ASUS ASUSPRO ESSENTIAL P2520LJ Full HD

intel® Core™ i7۲٫۴۰~۳٫۰۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۴
۱۸۸۶۰

ASUS ASUSPRO ESSENTIAL P2520LJ Full HD

intel® Core™ i5۲٫۲۰~۲٫۷۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۴
۱۲۵۰۱

ASUS ASUSPRO ESSENTIAL P2520LJ

intel® Core™ i5۲٫۲۰~۲٫۷۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۴
۱۲۵۰۲

ASUS ASUSPRO ESSENTIAL P2520LJ

intel® Core™ i3۱٫۷۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۴
۲۱۲۱۵

ASUS A455LF

intel® Core™ i5۲٫۲~۲٫۷۰۴٫۰۵۰۰۱۴٫۱”GeForce® ۹۳۰M۲٫۱
۲۱۲۱۶

ASUS A455LF

intel® Core™ i3۲٫۰۴٫۰۵۰۰۱۴٫۱”GeForce® ۹۳۰M۲٫۱
۲۱۲۱۷

ASUS A455LF

intel® Core™ i3۲٫۰۴٫۰۱۰۰۰۱۴٫۱”GeForce® ۹۳۰M۲٫۱

لیست قیمت Laptop Lenovo

لیست قیمت لپ تاپ لنوو

۲۱۳۳۶

Lenovo Yoga 900

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۲۵۶SSD۱۳٫۳”Intel@ HD۱٫۳۵,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۹۸۶

Lenovo Yoga 3 Pro

intel® Core™ M۱٫۲~۲٫۹۸٫۰۵۱۲SSD۱۳٫۳”Intel@ HD۱٫۱۸۵,۰۵۰,۰۰۰
۱۱۲۳۱

Lenovo Y5070 NEW

Intel® Core™ i7۲٫۶~۳٫۶۱۶٫۰۱۰۰۰+۸۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۴
۱۹۹۲۴

Lenovo Y5070 NEW

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۵۱۶٫۰۲۵۶SSD۱۵٫۶”GeForce® ۸۶۰M۲٫۴۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۹۵۹۶

Lenovo Y5070 2015

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۶۰۴٫۰۱۰۰۰+۸۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۴
۱۹۵۹۷

Lenovo Y5070 2015

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۶۰۸٫۰۱۰۰۰+۸۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۴
۲۰۱۵۵

Lenovo V310

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”ATI M430۲٫۱۹
۱۹۹۰۴

Lenovo V310

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M430۲٫۱۹
۱۹۹۰۵

Lenovo V310

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M430۲٫۱۹
۱۹۹۰۶

Lenovo V310

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M430۲٫۱۹
۱۹۹۰۸

Lenovo V310

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M430۲٫۱۹
۲۰۷۶۰

Lenovo V310

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۱۲٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M430۲٫۱۹
۲۰۷۶۱

Lenovo V310

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۱۲٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M430۲٫۱۹
۱۹۶۱۷

Lenovo ThinkPad X260

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۸٫۰۱۰۰۰۱۲٫۰”Intel@ HD۱٫۳
۱۸۶۵۴

Lenovo ThinkPad E560 i7

Intel® Core™ i7۲٫۵~۳٫۱۸٫۰۱٫۰TB۱۵٫۶”ATI M370۲٫۳۲,۸۲۰,۰۰۰
۱۸۶۵۶

Lenovo ThinkPad E560 i7

Intel® Core™ i7۲٫۵~۳٫۱۱۶٫۰۱٫۰TB۱۵٫۶”ATI M370۲٫۳
۱۸۶۵۷

Lenovo ThinkPad E560 i5

Intel® Core™ i5۲٫۳~۲٫۸۸٫۰۱٫۰TB۱۵٫۶”ATI M370۲٫۳
۱۹۰۹۸

Lenovo ThinkPad E560 i5

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M370۲٫۳۲,۴۶۰,۰۰۰
۱۹۱۲۲

Lenovo ThinkPad E550 i3

intel® Core™ i3۱٫۷۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۴۱,۶۵۰,۰۰۰
۱۹۱۲۳

Lenovo ThinkPad E550 i3

intel® Core™ i3۱٫۷۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۴۱,۷۸۰,۰۰۰
۱۱۳۹۳

Lenovo ThinkPad E550

Intel® Core™ i5۲٫۲~۲٫۷۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”ATI M260۲٫۴
۱۱۳۹۴

Lenovo ThinkPad E550

Intel® Core™ i5۲٫۲~۲٫۷۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M260۲٫۴
۱۱۳۹۵

Lenovo ThinkPad E550

Intel® Core™ i7۲٫۴~۳٫۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M260۲٫۴
۱۱۸۹۳

Lenovo ThinkPad E550

Intel® Core™ i7۲٫۴~۳٫۰۱۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M265۲٫۳
۱۲۸۵۲

Lenovo ThinkPad E460 i7

Intel® Core™ i7۲٫۵~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۴٫۰”ATI M360۲٫۳
۱۹۶۵۵

Lenovo ThinkPad E460 i7

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۱۶٫۰۱۰۰۰۱۴٫۰”ATI M360۲٫۳
۱۲۸۵۰

Lenovo ThinkPad E460 i5

Intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۸٫۰۱۰۰۰۱۴٫۰”ATI M360۲٫۳
۱۹۱۴۴

Lenovo ThinkPad E460 i5

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۴٫۰۵۰۰۱۴٫۰”ATI M360۲٫۳
۲۰۳۰۱

Lenovo ThinkPad E450

intel® Core™ i3۲٫۰۴٫۰۵۰۰۱۴٫۰”Intel@ HD۱٫۹
۲۰۹۰۹

Lenovo IP300

intel® Pentium۱٫۶~۲٫۵۶۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۳
۲۰۹۱۰

Lenovo IP300

intel® Pentium۱٫۶~۲٫۵۶۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۳
۱۹۲۵۸

Lenovo IP100 i5

intel® Core™ i5۲٫۲۰~۲٫۷۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۵
۱۹۲۵۹

Lenovo IP100 i3

intel® Core™ i3۲٫۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۵
۱۹۶۶۴

Lenovo IP100 i3

intel® Core™ i3۲٫۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۵
۱۹۶۶۵

Lenovo IP100 i3

intel® Core™ i3۲٫۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۵
۱۹۲۵۴

Lenovo IP100

intel® Pentium۱٫۹۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۵
۱۹۲۵۵

Lenovo IP100

intel® Pentium۱٫۹۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۵
۲۰۲۸۷

Lenovo Ideapad Z5170

intel® Core™ i7۲٫۴۰~۳٫۴۱۶٫۰۲۰۰۰۱۵٫۶”ATI M375۲٫۳
۲۰۸۹۱

Lenovo IdeaPad Z5075 NEW

AMD FX-7500۲٫۱GHZ~3.3GHz۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”A۲٫۵
۱۹۹۲۲

Lenovo Ideapad Y700 New

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۶
۱۹۶۱۳

Lenovo Ideapad Y700

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۱۰۰۰+۱۲۸۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۶
۲۱۰۰۵

Lenovo Ideapad Y700

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۶
۲۱۳۳۴

Lenovo Ideapad Y700

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۱۰۰۰+۲۵۶۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۶
۱۹۳۵۰

Lenovo IdeaPad i500 i7

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M360۲٫۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۸۹۸

Lenovo IdeaPad i500 i7

Intel® Core™ i7۲٫۵~۳٫۱۸٫۰۱٫۰TB+8۱۵٫۶”ATI M360۲٫۳
۱۲۸۹۹

Lenovo IdeaPad i500 i7

Intel® Core™ i7۲٫۵~۳٫۱۸٫۰۲٫۰TB۱۵٫۶”ATI M360۲٫۳
۱۸۸۶۹

Lenovo IdeaPad i500 i7

Intel® Core™ i7۲٫۵~۳٫۱۱۶٫۰۲۰۰۰۱۵٫۶”ATI M360۲٫۳
۱۹۰۱۶

Lenovo IdeaPad i500 i5

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۸٫۰۱۰۰۰+۸۱۵٫۶”ATI M360۲٫۳
۱۹۶۵۱

Lenovo IdeaPad i500 i5

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M360۲٫۳
۱۹۲۹۷

Lenovo Ideapad I300 i7

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۱۶٫۰۲٫۰TB۱۵٫۶”ATI M230۲٫۳
۱۲۸۹۵

Lenovo Ideapad I300 i7

Intel® Core™ i7۲٫۵~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M330۲٫۳
۱۹۰۱۵

Lenovo Ideapad I300 i5

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M230۲٫۳
۱۹۲۹۵

Lenovo Ideapad I300 i3

intel® Core™ i3۲٫۳۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”ATI M330۲٫۳
۱۹۲۹۶

Lenovo Ideapad I300 i3

intel® Core™ i3۲٫۳۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M330۲٫۳
۱۹۷۶۰

Lenovo IdeaPad 700

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۸٫۰۱۰۰۰+۱۲۸۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۳
۱۹۷۶۱

Lenovo IdeaPad 700

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۱۰۰۰+۱۲۸۱۵٫۶”GeForce® ۹۵۰M۲٫۳
۲۰۹۵۹

Lenovo IdeaPad 510 i7 NEW

intel® Core™ i7۲٫۷۰~۳٫۵۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰MX۲٫۲
۱۹۶۹۶

Lenovo IdeaPad 510 i7

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰MX۲٫۵۳,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۹۶۲

Lenovo IdeaPad 510 i7

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۱۲٫۰۲۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰MX۲٫۵
۲۱۰۸۲

Lenovo IdeaPad 510 i7

intel® Core™ i7۲٫۷۰~۳٫۵۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰MX۲٫۲۳,۳۷۵,۰۰۰
۱۹۶۹۴

Lenovo IdeaPad 510 i5

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰MX۲٫۵
۱۹۷۵۲

Lenovo IdeaPad 310 i7

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۲
۱۹۷۵۳

Lenovo IdeaPad 310 i7

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۲
۲۱۰۶۲

Lenovo IdeaPad 310 i7

intel® Core™ i7۲٫۷۰~۳٫۵۰۱۲٫۰۲۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۲۲,۸۸۰,۰۰۰
۲۰۱۴۴

Lenovo IdeaPad 310 i7

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۲۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۲
۲۰۹۷۵

Lenovo IdeaPad 310 i5 NEW

intel® Core™ i5۲٫۵۰~۳٫۱۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۲۱,۹۹۰,۰۰۰
۱۹۷۵۰

Lenovo IdeaPad 310 i5

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۲۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۹۷۵۱

Lenovo IdeaPad 310 i5

intel® Core™ i5۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۲
۱۹۷۸۱

Lenovo IdeaPad 310 i5

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۲
۱۹۷۴۸

Lenovo IdeaPad 310 i3

intel® Core™ i3۲٫۳۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۲
۲۰۷۶۲

Lenovo IdeaPad 310 i3

intel® Core™ i3۲٫۳۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۲
۲۰۷۶۳

Lenovo IdeaPad 310 i3

intel® Core™ i3۲٫۳۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۲
۱۱۴۷۶

Lenovo IdeaPad 305 i7

Intel® Core™ i7۲٫۴~۳٫۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M230۲٫۳
۱۹۸۳۲

Lenovo IdeaPad 300

intel® Celeron۱٫۶~۲٫۴۸۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”ATI M330۲٫۳
۲۰۰۷۹

Lenovo IdeaPad 300

intel® Pentium۱٫۶~۲٫۴۴٫۰۵۰۰۱۴٫۱”Intel@ HD۲٫۳
۱۲۴۲۳

Lenovo IdeaPad 300

Intel® Celeron۱٫۶~۲٫۴۸۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel® HD۲٫۳۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۸۸۸۶

Lenovo IdeaPad 300

intel® Pentium۱٫۶~۲٫۵۶۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۳
۱۸۸۸۷

Lenovo IdeaPad 300

intel® Pentium۱٫۶~۲٫۵۶۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۳
۱۸۸۸۸

Lenovo IdeaPad 300

intel® Pentium۱٫۶~۲٫۴۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۳۱,۳۵۰,۰۰۰
۱۸۸۸۹

Lenovo IdeaPad 300

intel® Pentium۱٫۶~۲٫۴۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۳۱,۴۴۵,۰۰۰
۱۲۴۲۸

Lenovo IdeaPad 300

Intel® Celeron۱٫۶~۲٫۴۸۲٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel® HD۲٫۳
۱۹۲۸۴

Lenovo Ideapad 300

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۴٫۰۵۰۰۱۴٫۰”ATI M230۲٫۱
۱۹۲۸۵

Lenovo Ideapad 300

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۴٫۰۱۰۰۰۱۴٫۰”ATI M230۲٫۱۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۹۲۸۶

Lenovo Ideapad 300

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۴٫۰”ATI M230۲٫۱
۲۱۰۲۱

Lenovo IdeaPad 110 i7

intel® Core™ i7۲٫۶۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M330۲٫۶
۲۱۰۲۰

Lenovo Ideapad 110 i5

intel® Core™ i5۲٫۳۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”ATI M330۲٫۲۲,۰۴۰,۰۰۰
۲۱۰۲۳

Lenovo Ideapad 110 i3

intel® Core™ i3۲٫۳۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel 520۲٫۲
۲۱۰۱۹

Lenovo Ideapad 110 i3

intel® Core™ i3۲٫۳۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۳
۲۱۰۱۸

Lenovo Ideapad 110

AMD 7010۱٫۵۲٫۰۵۰۰۱۵٫۶”AMD Radeon۲٫۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۸۳۷

Lenovo IdeaPad 110

AMD A6۲٫۴۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M330۲٫۲
۲۰۹۶۰

Lenovo IdeaPad 110

intel® Celeron۱٫۶~۲٫۴۸۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۲۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۰۷۵۹

Lenovo IdeaPad 110

intel® Celeron۱٫۶~۲٫۴۸۲٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۲۹۹۰,۰۰۰
۲۰۴۲۸

Lenovo IdeaPad 110

AMD E1۱٫۵۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”AMD R2۲٫۲
۲۱۳۳۵

Lenovo IdeaPad 110

AMD A8۲٫۲۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M430۲٫۲۱,۹۹۰,۰۰۰
۲۰۱۷۹

Lenovo IdeaPad 100s

Intel® Atom۱٫۳۳~۱٫۸۳۲٫۰۳۲٫۰۱۱٫۶”Intel@ HD۱٫۰
۱۹۸۳۸

Lenovo IdeaPad 100

intel® Core™ i5۲٫۲۰~۲٫۷۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۵
۱۹۸۳۹

Lenovo IdeaPad 100

intel® Core™ i5۲٫۲۰~۲٫۷۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۵
۱۹۴۸۳

Lenovo IdeaPad 100

intel® Core™ i5۲٫۲۰~۲٫۷۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۵۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۷۰۲

Lenovo Essential G5080 NEW i3

Intel® Core™ i3۲٫۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M230۲٫۵
۱۲۷۰۱

Lenovo Essential G5080 NEW i3

Intel® Core™ i3۲٫۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”ATI M230۲٫۵
۱۹۳۶۱

Lenovo Essential G5080 NEW i3

intel® Core™ i3۲٫۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۵
۱۲۴۰۸

Lenovo Essential G5080 NEW i3

intel® Core™ i3۲٫۰۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۵
۱۱۶۳۸

Lenovo Essential G5080 i5

Intel® Core™ i5۲٫۲~۲٫۷۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M230۲٫۵
۱۰۶۲۶

Lenovo Essential G5080 i3

Intel® Core™ i3۱٫۹۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”Intel® HD۲٫۵
۱۰۹۰۹

Lenovo Essential G5080 i3

Intel® Core™ i3۱٫۹۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M230۲٫۵۱,۷۵۰,۰۰۰
۲۰۲۸۸

Lenovo Essential G5045 AMD

AMD A8۲٫۴۰۱۶٫۰۲۰۰۰۱۵٫۶”ATI R5۲٫۵
۲۰۰۰۳

Lenovo Essential G5045

AMD E1-6010۱٫۳۵۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI 8210۲٫۵
۹۰۲۵

Lenovo Essential G5045

AMD E1-6010۱٫۳۵۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”ATI M235۲٫۵
۱۹۵۱۶

Lenovo E5180 i7

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M330۲٫۳
۱۹۲۷۷

Lenovo E5180 i5

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”ATI M330۲٫۳۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۳۹۸

Lenovo E5080 i7

intel® Core™ i7۲٫۴۰~۳٫۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M330۲٫۳
۱۲۳۹۶

Lenovo E5080 i5

intel® Core™ i5۲٫۲۰~۲٫۷۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”ATI M330۲٫۳
۱۹۵۱۱

Lenovo E5080 i3

intel® Core™ i3۲٫۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”ATI M330۲٫۳
۱۹۵۱۳

Lenovo E5080 i3

intel® Core™ i3۲٫۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۳
۱۸۹۶۸

Lenovo B5130

Intel® Celeron۱٫۶~۲٫۴۸۲٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel® HD۲٫۳
۲۰۴۲۹

Lenovo B5130

intel® Pentium۱٫۶~۲٫۵۶۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”ATI M230۲٫۳
۱۲۲۴۲

Lenovo B5080 i3

intel® Core™ i3۱٫۷۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”ATI M230۲٫۳
۱۹۵۶۸

Lenovo B5045

AMD A6۱٫۸~۲٫۴۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”ATI 8400۲٫۳۱,۴۹۰,۰۰۰

لیست قیمت Laptop Acer

لیست قیمت لپ تاپ ایسر

۱۲۸۳۴

Acer V17 Nitro VN7-791G-76Z8

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۶۰۸٫۰۲۰۰۰۱۷٫۰”GeForce® ۸۶۰M۳٫۰
۱۲۸۳۵

Acer V17 Nitro VN7-791G-76Z8

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۶۰۱۶٫۰۱٫۰TB۱۷٫۰”GeForce® ۹۶۰M۳٫۰
۲۱۳۰۹

Acer Swift 3

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۵۱۲۱۴٫۰”Intel@ HD۱٫۵
۲۰۶۸۵

Aspire R3-131

intel® Pentium۱٫۶~۲٫۵۶۴٫۰۵۰۰۱۱٫۰”Intel@ HD۱٫۶۱,۴۹۵,۰۰۰
۲۰۶۸۶

Aspire R3-131

intel® Pentium۱٫۶~۲٫۵۶۲٫۰۵۰۰۱۱٫۰”Intel@ HD۱٫۶
۲۱۳۴۰

ACER Predator 17 G9-793

intel® Core™ i7۲٫۶~۳٫۵۰۳۲٫۰۲۰۰۰+۲۵۶۱۷٫۳”GeForce® ۱۰۷۰M۴٫۲
۲۱۳۱۲

Acer Predator 15 G9-593

intel® Core™ i7۲٫۶~۳٫۵۰۱۶٫۰۱۰۰۰+۲۵۶۱۵٫۶”GeForce® ۹۸۰M۳٫۷
۲۱۳۱۳

Acer Predator 15 G9-593

intel® Core™ i7۲٫۶~۳٫۵۰۳۲٫۰۲۰۰۰+۲۵۶۱۵٫۶”GeForce® ۱۰۷۰M۳٫۷
۲۰۱۲۰

Acer Predator 15 G9-591-713T

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۳۲٫۰۲۰۰۰+۲۵۶۱۵٫۶”GeForce® ۹۸۰M۳٫۴
۱۲۸۵۸

Acer Predator 15 G9-591

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۱۰۰۰+۲۵۶۱۵٫۶”GeForce® ۹۸۰M۳٫۴
۲۰۶۸۷

Aspire E5-475G

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۸٫۰۱۰۰۰۱۴٫۰”GeForce® ۹۴۰M۲٫۱۹
۲۱۲۷۹

Acer Aspire V5-591G

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۵۰M۲٫۴
۲۱۳۱۴

Acer Aspire V5-591G

intel® Core™ i7۲٫۶~۳٫۵۰۱۶٫۰۲۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۵۰M۲٫۴
۲۱۱۲۰

ACER ASPIRE V5 – 591G

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۲۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۵۰M۲٫۴
۲۱۱۲۱

ACER ASPIRE V5 – 591G

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۵۰M۲٫۴
۱۸۸۵۲

Acer Aspire V3-575G-780j

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۱۶٫۰۱۰۰۰+۸۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰M۲٫۴۰
۱۸۶۷۸

Acer Aspire V3-575G-73nq

Intel® Core™ i7۲٫۵~۳٫۱۸٫۰۲۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰M۲٫۴
۱۹۸۰۳

Acer Aspire V3-575G-73nq

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰M۲٫۴
۱۹۱۰۱

Acer Aspire V3-575G

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰M۲٫۴
۸۴۴۴

Acer Aspire V3-572G i7

Intel® Core™ i7۲٫۰~۳٫۱۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۸۴۰M۲٫۵
۱۹۸۵۴

Acer Aspire V3-572G

intel® Core™ i7۲٫۰۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۸۲۰M۲٫۵
۱۲۵۲۷

Acer Aspire V15 Nitro VN7-592G-77LB

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۱۰۰۰+۲۵۶۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۳
۱۹۸۴۳

Acer Aspire V15 Nitro VN7-591G-70RT

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۶۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۳
۱۹۸۴۴

Acer Aspire V15 Nitro VN7-591G-70RT

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۶۰۱۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۳
۱۳۰۳۶

Acer Aspire Switch 11 SW5-111

Intel® Atom۱٫۳۳٫~۱٫۸۶۲٫۰۶۴۱۱٫۶”Intel® HD۱٫۴۶
۱۲۵۲۵

Acer Aspire R7-371T

intel® Core™ i5۱٫۷~۲٫۷۸٫۰۱۲۸SSD۱۳٫۳”Intel@ HD۱٫۵
۱۲۵۲۶

Acer Aspire R7-371T

intel® Core™ i5۱٫۷~۲٫۷۸٫۰۲۵۶SSD۱۳٫۳”Intel@ HD۱٫۵
۱۹۹۲۰

Acer Aspire F5-573G

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰MX۲٫۳۲,۶۲۰,۰۰۰
۲۰۰۵۴

Acer Aspire F5-573G

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۱۶٫۰۱۰۰۰+۸۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰MX۲٫۳
۲۰۱۰۱

Acer Aspire F5-573G

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۲۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰MX۲٫۳۳,۲۶۰,۰۰۰
۲۰۷۷۸

Acer Aspire F5-573G

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۱۶٫۰۱۰۰۰+۸۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰MX۲٫۳
۲۱۳۱۱

Acer Aspire F5-573G

intel® Core™ i7۲٫۷~۳٫۵۱۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰MX۲٫۳۳,۵۸۰,۰۰۰
۲۱۳۳۷

Acer Aspire F5-573G

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰MX۲٫۳
۲۱۳۱۰

Acer Aspire ES1-571 NEW

intel® Core™ i3۲٫۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۴۱,۵۲۵,۰۰۰
۱۹۸۵۷

Acer Aspire ES1-571

intel® Celeron۱٫۴۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۴
۱۹۸۵۸

Acer Aspire ES1-571

intel® Celeron۱٫۴۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۴
۱۹۷۱۸

Acer Aspire E5-575 NEW i7

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰M۲٫۴
۱۹۷۱۹

Acer Aspire E5-575 NEW i7

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰M۲٫۴
۱۹۸۳۴

Acer Aspire E5-575 NEW i5

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰M۲٫۴
۱۹۷۱۶

Acer Aspire E5-575 NEW i5

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰M۲٫۴
۱۹۷۱۴

Acer Aspire E5-575 NEW i3

intel® Core™ i3۲٫۳۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰M۲٫۴
۱۹۷۱۵

Acer Aspire E5-575 NEW i3

intel® Core™ i3۲٫۳۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰M۲٫۴
۱۹۷۱۷

Acer Aspire E5-575 i5

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰M۲٫۴۲,۳۷۵,۰۰۰
۱۹۲۳۰

Acer Aspire E5-575

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰MX۲٫۴
۱۹۸۸۸

Acer Aspire E5-575

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰M۲٫۴
۱۸۷۰۲

Acer Aspire E5-574G-76MV

Intel® Core™ i7۲٫۵~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰M۲٫۴
۱۸۷۰۵

Acer Aspire E5-574G-73L4

Intel® Core™ i7۲٫۵~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۴
۱۹۵۱۷

Acer Aspire E5-574G-59V3

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۴
۱۸۶۸۸

Acer Aspire E5-574G

Intel® Core™ i5۲٫۳~۲٫۸۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰M۲٫۴
۱۱۵۷۷

Acer Aspire E5-573TG i5

Intel® Core™ i5۲٫۲~۲٫۷۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰M۲٫۴
۱۱۵۷۸

Acer Aspire E5-573TG i5

Intel® Core™ i5۲٫۲~۲٫۷۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰M۲٫۴
۱۸۶۸۶

Acer Aspire E5-573G-38q3

Intel® Core™ i3۲٫۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۴
۱۸۶۸۳

Acer Aspire E5-573G-38pt

Intel® Core™ i3۲٫۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۴
۱۱۵۷۳

Acer Aspire E5-573G i5

Intel® Core™ i5۲٫۲~۲٫۷۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰۲٫۴
۱۱۵۳۰

Acer Aspire E5-573G i3

Intel® Core™ i3۲٫۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۴
۱۱۵۲۹

Acer Aspire E5-573G i3

Intel® Core™ i3۱٫۷۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۴
۲۰۹۱۴

Acer Aspire E5-573G

intel® Pentium۱٫۷۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰M۲٫۴
۱۱۸۰۴

Acer Aspire E5-573 i3

Intel® Core™ i3۱٫۷۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel® HD۲٫۴
۱۱۸۰۵

Acer Aspire E5-573 i3

Intel® Core™ i3۱٫۷۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”Intel® HD۲٫۴
۱۱۸۴۶

Acer Aspire E5-573

Intel® Pentium۱٫۹۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۴
۱۱۸۴۷

Acer Aspire E5-573

Intel® Pentium۱٫۹۰۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۴
۱۸۶۷۳

Acer Aspire E5-573

Intel® Pentium۱٫۷۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۲۰M۲٫۴
۱۸۸۶۳

Acer Aspire E5-571G-51r1

intel® Core™ i5۲٫۲۰~۲٫۷۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۸۲۰M۲٫۵
۱۹۳۲۶

Acer Aspire E5-521-26LT

AMD E2۱٫۵۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”AMD R2۲٫۵
۲۱۱۲۲

ACER ASPIRE E5 – 553G

AMD A10۲٫۴~۳٫۳۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M445DX۲٫۴۲,۳۰۰,۰۰۰
۹۵۵۵

Acer Aspire E1-510 NEW

Intel® Pentium۲٫۱۶~۲٫۴۲۲٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۴۱,۱۴۰,۰۰۰
۷۵۷۶

Acer Aspire E15 ES1-511-C1LZ

Intel® Celeron۲٫۱۶~۲٫۴۱۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel® HD۲٫۴

لیست قیمت Laptop HP

لیست قیمت لپ تاپ اچ پی

۱۹۴۸۹

HP Spectre X360 13t 4100

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۵۱۲SSD۱۳٫۳”Intel@ HD۱٫۵
۲۰۴۰۵

HP Spectre 13t-V000

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۸٫۰۲۵۶SSD۱۳٫۳”Intel@ HD۱٫۱۶,۲۵۰,۰۰۰
۲۰۴۰۶

HP Spectre 13 X360

intel® Core™ i7۲٫۴۰~۳٫۰۸٫۰۵۱۲SSD۱۳٫۳”Intel@ HD۱٫۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۹۵

HP ProBook 650 G1 i7

intel® Core™ i7۳٫۰~۳٫۷۸٫۰۲۵۶SSD۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۳
۲۰۶۹۶

HP ProBook 650 G1 i7

intel® Core™ i7۳٫۰~۳٫۷۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۳
۱۲۹۲۱

HP ProBook 650 G1 i5

Intel® Core™ i5۲٫۶~۳٫۳۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel® HD۲٫۳
۱۲۹۲۳

HP ProBook 650 G1 i5

Intel® Core™ i5۲٫۶~۳٫۳۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”Intel® HD۲٫۳
۱۸۱۳۱

HP ProBook 450 G3

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M340۲٫۱۲,۶۳۰,۰۰۰
۱۸۱۲۹

HP ProBook 450 G3

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M340۲٫۱۲,۹۰۰,۰۰۰
۲۰۰۸۵

HP ProBook 430

intel® Core™ i5۱٫۶~۲٫۶۴٫۰۵۰۰۱۳٫۳”Intel@ HD۱٫۵
۱۹۸۵۶

HP Probook 250 G4

intel® Celeron۱٫۶~۲٫۱۶۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۱۹
۱۹۲۰۱

HP Probook 250 G4

intel® Core™ i3۲٫۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M330۲٫۲
۲۱۰۲۷

HP Pavilion ay116 ne i7

intel® Core™ i7۲٫۷۰~۳٫۵۰۱۲٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI 440۲٫۰۴۳,۲۵۰,۰۰۰
۲۱۰۲۶

HP Pavilion ay113 ne i5

intel® Core™ i5۲٫۵۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M440۲٫۰۴۲,۸۸۰,۰۰۰
۲۱۱۶۵

HP Pavilion AY038

intel® Pentium۱٫۶~۲٫۵۶۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M430۲٫۲۱,۷۶۰,۰۰۰
۲۱۱۶۶

HP Pavilion AY038

intel® Pentium۱٫۶~۲٫۵۶۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M430۲٫۲
۱۹۹۴۰

HP Pavilion au087nia

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۱۶٫۰۲۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰MX۲٫۱۳,۸۴۰,۰۰۰
۱۹۹۴۲

HP Pavilion au086nia

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۱۶٫۰۲۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰MX۲٫۱۲,۸۴۰,۰۰۰
۱۹۵۴۶

HP Pavilion ac182nia

intel® Celeron۱٫۶~۲٫۱۶۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۲
۱۹۶۶۱

HP Pavilion ac179ne

intel® Core™ i3۲٫۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”ATI M330۲٫۲
۱۹۷۹۷

HP Pavilion ab295nia

intel® Core™ i3۲٫۳۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۳۱,۷۴۰,۰۰۰
۱۹۷۹۹

HP Pavilion ab248ne

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰M۲٫۳
۲۱۱۶۱

HP AB153

AMD A10۱٫۸~۳٫۲۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M360۲٫۳
۲۱۱۶۲

HP AB153

AMD A10۱٫۸~۳٫۲۰۱۲٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M360۲٫۳
۲۰۶۸۸

HP Pavilion 17t-ab000 Gaming

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۱۰۰۰+۱۲۸۱۷٫۰”GeForce® ۹۶۰M۲٫۵
۲۰۶۸۹

HP Pavilion 17t-ab000 Gaming

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۹۶۰SSD۱۷٫۰”GeForce® ۹۶۰M۲٫۵
۲۰۱۴۶

HP Pavilion 15t-bc000

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۱۰۰۰+۱۲۸۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۳
۲۰۴۰۷

HP Pavilion 15t-bc000

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۳
۹۱۱۶

HP Pavilion 15-r128ne

Intel® Core™ i3۱٫۷۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۸۲۰M۲٫۵
۱۱۳۲۴

HP Pavilion 15-p248ne

Intel® Core™ i7۲٫۴~۳٫۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۸۴۰M۲٫۲
۱۲۵۱۰

HP Pavilion 15-p245ne

intel® Core™ i5۲٫۲۰~۲٫۷۰۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۸۳۰M۲٫۳
۱۲۵۱۱

HP Pavilion 15-p245ne

intel® Core™ i5۲٫۲۰~۲٫۷۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۸۳۰M۲٫۳
۱۱۷۶۵

HP Pavilion 15-p244ne

Intel® Core™ i5۲٫۲~۲٫۷۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۸۳۰M۲٫۳
۱۱۷۶۶

HP Pavilion 15-p244ne

Intel® Core™ i5۲٫۲~۲٫۷۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۸۳۰M۲٫۳
۱۲۳۹۱

HP Pavilion 15-P215

Intel® Core™ i5۲٫۲~۲٫۷۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۸۴۰M۲٫۳
۱۰۴۶۵

HP Pavilion 15-p122ne

Intel® Core™ i3۱٫۹۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۸۳۰M۲٫۲
۲۱۱۰۵

HP Pavilion 15-au105ne

intel® Core™ i7۲٫۷۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۲۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰M۲٫۰۴۳,۹۹۰,۰۰۰
۲۱۱۰۴

HP Pavilion 15-au104ne

intel® Core™ i7۲٫۷۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۲۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۰۴۳,۹۹۰,۰۰۰
۲۱۱۰۳

HP Pavilion 15-au103ne

intel® Core™ i5۲٫۵۰۱۲٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۱٫۹۳,۳۰۰,۰۰۰
۲۱۱۰۲

HP Pavilion 15-au102ne

intel® Core™ i5۲٫۵۰۱۲٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰M۲٫۰۴۳,۳۰۰,۰۰۰
۱۹۱۰۹

HP Pavilion 15-ac199nia

intel® Celeron۱٫۶~۲٫۱۶۲٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۲
۱۳۰۴۹

HP Pavilion 15-ac189nia

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”ATI M330۲٫۲
۱۳۰۵۰

HP Pavilion 15-ac189nia

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M330۲٫۲
۱۳۰۵۱

HP Pavilion 15-ac189nia

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M330۲٫۲
۱۸۸۷۰

HP Pavilion 15-ac181nia

Intel® Pentium۲٫۶~۲٫۴۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel® HD۲٫۲
۱۸۸۷۱

HP Pavilion 15-ac181nia

Intel® Pentium۲٫۶~۲٫۴۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”Intel® HD۲٫۲
۱۹۷۵۸

HP Pavilion 15-ab299nia

intel® Core™ i3۲٫۳۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۳
۱۹۷۵۶

HP Pavilion 15-ab252ne

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۱۲٫۰۲۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰M۲٫۳
۱۸۸۷۷

HP Pavilion 15-ab238ne

Intel® Core™ i5۲٫۳~۲٫۸۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰M۲٫۳
۱۸۸۷۵

HP Pavilion 15-ab236ne

Intel® Core™ i5۲٫۳~۲٫۸۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰M۲٫۳
۲۰۴۰۲

HP Pavilion 15-AB150SA

AMD A8۲٫۲۰~۲٫۵۰۸٫۰۲۰۰۰۱۵٫۶”AMD R5۲٫۳۲,۱۵۰,۰۰۰
۲۰۴۸۳

HP Pavilion 15-ab102ne

AMD A10۲٫۰۰~۳٫۳۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M360۲٫۲۲,۴۳۰,۰۰۰
۱۹۴۷۷

HP Pavilion 15-ab100ne

AMD A10۲٫۰۰~۳٫۳۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M360۲٫۳۲,۴۳۰,۰۰۰
۱۹۰۰۶

HP Pavilion 15 P205ne

intel® Core™ i7۲٫۴۰~۳٫۰۸٫۰۲۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۸۴۰M۲٫۳
۱۹۳۷۰

HP Pavilion 15 P202ne

intel® Core™ i5۲٫۲۰~۲٫۷۰۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۸۴۰M۲٫۲
۲۰۱۵۱

HP Pavilion 15 P053ne

intel® Core™ i7۱٫۷۰~۲٫۷۰۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۸۴۰M۲٫۳
۲۰۱۲۹

HP Pavilion 15 au088nia

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۱۲٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰MX۲٫۱
۲۰۱۲۸

HP Pavilion 15 au088nia

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۱۲٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰MX۲٫۱
۲۰۶۱۹

HP Pavilion 15 AF165

AMD A8۲٫۲۰~۲٫۵۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”AMD R5۲٫۱۹
۲۰۶۱۸

HP Pavilion 15 AF157

AMD A8۲٫۲۰~۲٫۵۰۸٫۰۲۰۰۰۱۵٫۶”AMD R5۲٫۱۹۲,۰۹۰,۰۰۰
۲۱۲۳۷

HP Pavilion 15 ab582tx

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰M۲٫۱
۱۸۲۰۵

HP Pavilion 15 ab298nia

intel® Core™ i3۲٫۳۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”ATI M360۲٫۲
۱۸۲۰۶

HP Pavilion 15 ab298nia

intel® Core™ i3۲٫۳۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M360۲٫۲
۱۸۲۰۳

HP Pavilion 15 ab294nia

intel® Core™ i3۲٫۳۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”ATI M360۲٫۲
۲۰۶۱۱

HP Pavilion 15 ab155

AMD A8۲٫۲۰~۲٫۵۰۸٫۰۲٫۰TB۱۵٫۶”AMD R5۲٫۳۲,۰۹۰,۰۰۰
۲۱۱۷۷

HP Pavilion 13T U000

intel® Core™ i3۲٫۳۰۴٫۰۵۰۰۱۳٫۳”Intel@ HD۱٫۶
۲۱۱۷۸

HP Pavilion 13T U000

intel® Core™ i5۲٫۳~۲٫۸۰۸٫۰۱۰۰۰۱۳٫۳”Intel@ HD۱٫۶
۲۰۶۹۰

HP Omen Pro

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۶۰۱۶٫۰۵۱۲SSD۱۵٫۶”Quadro K1100M۲٫۱
۲۰۴۰۴

HP Omen 17-W000ne FHD

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۲۰۰۰+۱۲۸۱۷٫۰”GeForce® ۹۶۵M۲٫۸
۲۰۴۰۳

HP Omen 17-W000ne 4K

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۲۰۰۰+۱۲۸۱۷٫۰”GeForce® ۹۶۰M۲٫۸
۲۰۶۹۳

HP Omen 15t-ax000

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۱۰۰۰+۱۲۸۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۲
۲۰۶۹۴

HP Omen 15t-ax000

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۱۰۰۰+۱۲۸۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۲
۲۰۶۹۱

HP Omen 15t-5200

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۶۰۱۶٫۰۲۵۶SSD۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۱۰
۲۰۶۹۲

HP Omen 15t-5100

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۶۰۱۶٫۰۲۵۶SSD۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۱۰
۱۲۹۹۹

HP Envy Q400

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۵۰M۲٫۳
۱۹۶۷۰

HP ENVY 15-k212ne

intel® Core™ i7۲٫۴۰~۳٫۰۱۶٫۰۱۰۰۰+۸۱۵٫۶”GeForce® ۸۵۰M۲٫۴
۲۰۸۲۶

HP ENVY 15-k212ne

intel® Core™ i7۲٫۴۰~۳٫۰۱۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۸۵۰M۲٫۴
۱۸۸۵۱

HP ENVY 15-k209ne

intel® Core™ i5۲٫۲۰~۲٫۷۰۸٫۰۱۰۰۰+۸۱۵٫۶”GeForce® ۸۵۰M۲٫۳
۲۱۲۷۰

HP ENVY 15-k208tx

intel® Core™ i7۲٫۴۰~۳٫۰۱۶٫۰۱۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۸۵۰M۲٫۳۴
۸۸۸۱

HP ENVY 15-k009ne

Intel® Core™ i7۲٫۰~۳٫۱۱۶٫۰۱۰۰۰+۸۱۵٫۶”GeForce® ۸۵۰M۲٫۴
۲۰۶۹۷

HP ENVY 15-ae104ne

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۱۶٫۰۲۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۵۰M۲٫۴
۱۹۶۴۴

HP ENVY 13- d100

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۲۵۶SSD۱۳٫۳”Intel@ HD۱٫۳
۱۳۰۳۳

HP ENVY – 15t-AE100 Touch

Intel® Core™ i7۲٫۵~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۵۰M۲٫۴
۱۳۰۳۴

HP ENVY – 15t

Intel® Core™ i7۲٫۶~۳٫۵۱۲٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۵۰M۲٫۴
۱۳۰۳۲

HP ENVY – 15t

Intel® Core™ i7۲٫۶~۳٫۵۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۵۰M۲٫۴
۱۹۹۳۸

HP ay080nia

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”ATI M430۲٫۱
۱۹۹۳۶

HP ay079nia

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”ATI M430۲٫۱
۲۰۷۳۲

HP ay076nia

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M440۲٫۱۲,۷۷۰,۰۰۰
۲۰۱۴۹

HP am099nia

intel® Core™ i3۲٫۰۶٫۰۱۰۰۰۱۴٫۰”ATI M340۱٫۹
۲۰۱۴۷

HP am098nia

intel® Core™ i3۲٫۰۶٫۰۱۰۰۰۱۴٫۰”ATI M340۱٫۹
۲۰۸۱۷

HP AF105

AMD A6۱٫۸~۲٫۴۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M330۲٫۳
۲۰۸۱۸

HP AF105

AMD A6۱٫۸~۲٫۴۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”ATI M330۲٫۳۱,۵۹۰,۰۰۰
۱۲۸۰۷

HP ac190nia i3

Intel® Core™ i3۲٫۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”ATI M330۲٫۲۱,۸۴۰,۰۰۰
۱۲۷۶۳

HP ac183nia i7

Intel® Core™ i7۲٫۵~۳٫۱۸٫۰۱٫۰TB۱۵٫۶”ATI M330۲٫۲۲,۶۹۰,۰۰۰
۱۸۹۶۵

HP ac113ne

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۸٫۰۱۰۰۰۱۴٫۰”ATI M330۱٫۹
۲۱۰۲۴

HP 255 G5

AMD E2-7110۱٫۸۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”AMD Radeon۱٫۹۶
۲۱۱۷۶

HP 255 G5

AMD E2۱٫۸۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”AMD R2۲٫۰
۱۹۳۹۸

HP 255 G4

AMD E1۱٫۴۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”ATI R2۲٫۱۹
۲۰۸۲۷

HP 250 G5

intel® Core™ i3۲٫۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M430۲٫۰۱,۸۶۰,۰۰۰
۲۱۴۱۰

HP 250 G4

intel® Pentium۱٫۶~۲٫۴۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۲
۲۱۴۱۱

HP 250 G4

intel® Pentium۱٫۶~۲٫۴۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۲
۲۱۲۳۳

HP 15-BA079

AMD A10۲٫۴۰~۳٫۳۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M230۲٫۱۲,۲۹۰,۰۰۰
۱۹۷۴۷

HP 15-ay086nia

intel® Pentium۱٫۶~۲٫۵۶۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M430۲٫۱
۱۹۷۴۵

HP 15-ay085nia

intel® Pentium۱٫۶~۲٫۵۶۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M430۲٫۱
۲۰۶۰۶

HP 15-ay082nia

intel® Core™ i3۲٫۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M430۲٫۱
۲۰۶۰۵

HP 15-ay081nia

intel® Core™ i3۲٫۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M430۲٫۱
۱۹۸۱۲

HP 15-ay078nia

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M440۲٫۱
۱۹۸۰۹

HP 15-ay077nia

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M440۲٫۱
۱۹۸۱۴

HP 15-ay075nia

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M440۲٫۱
۱۹۸۱۷

HP 15-ay074nia

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۱۲٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M440۲٫۱
۱۹۸۱۵

HP 15-ay073nia

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۱۲٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M440۲٫۱
۱۹۸۱۶

HP 15-ay073nia

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۱۲٫۰۲۰۰۰۱۵٫۶”ATI M440۲٫۱
۱۹۰۵۰

HP 15-af104ne

AMD A6۱٫۸~۲٫۴۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”ATI M330۲٫۲
۱۹۵۷۱

HP 15-ac141ne

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”ATI M330۲٫۲
۱۹۵۷۲

HP 15-ac141ne

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M330۲٫۲
۲۱۳۳۳

HP 15 ay114ne

intel® Core™ i5۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M440۲٫۱۲,۸۴۰,۰۰۰
۲۰۶۱۰

HP 15 ay015nx

intel® Core™ i3۲٫۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۱
۲۰۶۰۹

HP 15 ay013nx

intel® Core™ i3۲٫۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD
۲۰۶۰۸

HP 15 ac127nx

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”ATI M330۲٫۱۹
۲۰۶۰۷

HP 15 ac126nx

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”ATI M330۲٫۱۹
۲۰۴۲۷

HP 15 – AF131

AMD A6۲٫۰۱۲٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”AMD R4۲٫۲
۱۹۷۰۳

HP 15 – AF131

AMD A6۲٫۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”AMD R4۲٫۲
۱۹۷۰۴

HP 15 – AF131

AMD A6۲٫۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”AMD R4۲٫۲
۱۹۷۰۵

HP 15 – AF131

AMD A6۲٫۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”AMD R4۲٫۲
۲۱۱۰۱

HP 14-am101ne

intel® Core™ i5۲٫۵۰۸٫۰۱۰۰۰۱۴٫۰”ATI M430۱٫۹۲,۶۵۰,۰۰۰
۲۱۱۰۰

HP 14-am100ne

intel® Core™ i5۲٫۵۰۸٫۰۱۰۰۰۱۴٫۰”ATI M430۱٫۹۲,۶۵۰,۰۰۰
۲۰۴۰۱

HP 14-am097nia

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۸٫۰۱۰۰۰۱۴٫۰”ATI M430۱٫۹
۲۰۴۰۰

HP 14-am096nia

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۸٫۰۱۰۰۰۱۴٫۰”ATI M430۱٫۹
۲۱۳۴۳

HP 14-am022ne

intel® Core™ i3۲٫۰۴٫۰۱۰۰۰۱۴٫۰”ATI M430۱٫۹۲,۰۸۰,۰۰۰
۲۱۳۴۴

HP 14-am021ne

intel® Core™ i3۲٫۰۶٫۰۱۰۰۰۱۴٫۰”ATI M430۱٫۹۲,۰۸۰,۰۰۰
۲۰۴۲۵

HP 14-ac105nx

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۶٫۰۱۰۰۰۱۴٫۰”ATI M330۱٫۹

لیست قیمت Laptop Dell

لیست قیمت لپ تاپ دل

۲۱۹

Dell XPS L502

Intel® Core™ i7۲٫۲~۳٫۱۸٫۰۷۵۰۱۵٫۶”GeForce® ۵۴۰M۲٫۸BluRay,9Cell۳,۳۲۰,۰۰۰
۲۰۳۲۰

Dell Vostro 5459

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۴٫۱”GeForce® ۹۳۰M۱٫۶۴,۰۵۰,۰۰۰
۱۹۲۸۲

Dell Vostro 5459

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۴٫۰۵۰۰۱۴٫۱”GeForce® ۹۳۰M۱٫۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۴۸۷

Dell Latitude E5550 i7

intel® Core™ i7۲٫۶~۳٫۲۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۲
۱۲۴۹۲

Dell Latitude E5550 i5

intel® Core™ i5۲٫۲۰~۲٫۷۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۲
۱۲۹۰۹

Dell Latitude E5440 i7

intel® Core™ i7۲٫۱۰~۳٫۳۰۸٫۰۳۲۰۱۴٫۰GeForce® ۷۴۰M۲٫۰
۱۲۹۰۶

Dell Latitude E5440 i5

intel® Core™ i5۱٫۷۰~۲٫۷۰۸٫۰۳۲۰۱۴٫۰GeForce® ۷۴۰M۲٫۰
۲۱۰۱۶

Dell Inspiron 7559

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۵۷
۱۸۴۹۶

Dell Inspiron 7548 i7

intel® Core™ i7۲٫۴۰~۳٫۰۸٫۰۱٫۰TB+8۱۵٫۶”ATI M270۲٫۱
۱۸۴۹۷

Dell Inspiron 7548 i7

intel® Core™ i7۲٫۴۰~۳٫۰۶٫۰۱٫۰TB+8۱۵٫۶”ATI M270۲٫۱
۱۸۴۹۴

Dell Inspiron 7548

intel® Core™ i5۲٫۲۰~۲٫۷۰۶٫۰۵۰۰+۸۱۵٫۶”ATI M270۲٫۱
۱۲۷۲۷

Dell Inspiron 5559 i7

Intel® Core™ i7۲٫۵~۳٫۱۱۶٫۰۲٫۰TB۱۵٫۶”ATI M335۲٫۵۴,۰۲۰,۰۰۰
۱۹۵۴۸

Dell Inspiron 5559 i7

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M335۲٫۵
۱۲۷۲۵

Dell Inspiron 5559 i5

Intel® Core™ i5۲٫۳~۲٫۸۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”ATI M335۲٫۵۲,۴۳۰,۰۰۰
۲۱۱۷۲

Dell Inspiron 5559 HD i7

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M335۲٫۵۳,۴۳۰,۰۰۰
۲۱۱۷۳

Dell Inspiron 5559 FULL HD i7Inspiron 5559 i7

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M335۲٫۵۳,۵۳۰,۰۰۰
۲۶۴۹

Dell Inspiron 5537 i7

Intel® Core™ i7۱٫۸~۳٫۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI 8850M۲٫۳
۱۲۹۱۴

Dell Inspiron 5458 i5

Intel® Core™ i5۲٫۲~۲٫۷۸٫۰۱۰۰۰۱۴٫۰”GeForce® ۹۲۰M۲٫۲
۲۰۳۲۱

Dell Inspiron 3558 i5

intel® Core™ i5۲٫۲~۲٫۷۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۸۴۰M۲٫۲۲,۲۵۰,۰۰۰
۲۱۱۶۹

Dell Inspiron 3558 i5

intel® Core™ i5۲٫۲~۲٫۷۰۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۸۴۰M۲٫۲۲,۶۴۰,۰۰۰
۲۱۱۹۰

Dell Inspiron 3558 i3

intel® Core™ i3۲٫۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۲۱,۵۳۰,۰۰۰
۲۱۱۹۱

Dell Inspiron 3558 i3

intel® Core™ i3۲٫۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۲۱,۶۹۰,۰۰۰
۲۱۱۶۷

Dell Inspiron 3558 i3

intel® Core™ i3۲٫۰۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۸۴۰M۲٫۲
۲۱۱۶۸

Dell Inspiron 3558 i3

intel® Core™ i3۲٫۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۸۴۰M۲٫۲
۲۱۰۰۸

DELL Inspiron 3552

Intel Celeron۱٫۴۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel® HD۲٫۱۴
۹۰۹۳

Dell Inspiron 3542 i3

Intel® Core™ i3۱٫۷۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۸۲۰M۲٫۱۱,۷۴۰,۰۰۰
۸۱۹۴

Dell Inspiron 3537 i5

Intel® Core™ i5۱٫۶~۲٫۶۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”ATI 8670M۲٫۳
۱۱۵۹۰

Dell Inspiron 3521 i3

Intel® Core™ i3۱٫۸۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”ATI 7670۲٫۳
۱۹۱۰

Dell Inspiron 3521

Intel® Pentium۱٫۹۰۲٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel® HD۲٫۲
۱۲۸۳۶

Dell Alienware 17 R3

intel® Core™ i7۲٫۸۰~۴٫۰۸٫۰۱٫۰TB۱۷٫۳”GeForce® ۹۸۰M۳٫۸
۱۲۸۳۷

Dell Alienware 17 R3

intel® Core™ i7۲٫۸۰~۴٫۰۱۶٫۰۱٫۰TB۱۷٫۳”GeForce® ۹۸۰M۳٫۸
۱۲۸۳۸

Dell Alienware 17 R3

intel® Core™ i7۲٫۸۰~۴٫۰۱۶٫۰۱٫۰TB+256۱۷٫۳”GeForce® ۹۶۰M۳٫۸

لیست قیمت Laptop Apple

لیست قیمت لپ تاپ اپل

۱۱۱۸۰

MacBook MJY32

Intel Core M۱٫۱~۲٫۴۸٫۰۲۵۶SSD۱۲٫۰”Intel® HD۱٫۳
۱۱۱۸۱

MacBook with Retina MK4N2

Intel® Core™ M۱٫۲~۲٫۶۸٫۰۵۱۲SSD۱۲٫۰”Intel® HD۰٫۹۷g
۱۱۰۱۸

MacBook MK4M2 Retina

Intel® Core™ M۱٫۱~۲٫۴۸٫۰۲۵۶SSD۱۲٫۰”Intel® HD۰٫۹
۱۱۴۸۲

MacBook with Retina MJY42

Intel® Core™M۱٫۲~۲٫۴۸٫۰۵۱۲۱۲٫۰”Intel® HD۰٫۹۲
۱۰۱۷۱

MacBook Pro MGXD2 Retina

Intel® Core™ i7۳٫۰~۳٫۰۸٫۰۵۱۲SSD۱۳٫۰”Intel® HD۱٫۵۷
۱۰۳۷۱

MacBook Pro MF839 Retina

Intel® Core™ i5۲٫۷~۳٫۱۸٫۰۱۲۸SSD۱۳٫۰”Intel® HD۱٫۶۴,۸۵۰,۰۰۰
۱۱۱۷۹

MacBook Pro Retina MJLQ2

Intel® Core™ i7۲٫۲~۳٫۶۱۶٫۰۲۵۶SSD۱۵٫۴”Intel® HD۲٫۲
۲۱۵۱۸

Apple Macbook Pro MLW82 Retina

intel® Core™ i7۲٫۷~۳٫۶۱۶٫۰۵۱۲SSD۱۵٫۴”Intel@ HD۱٫۸۳۱۲,۲۸۰,۰۰۰
۲۱۵۱۷

Apple Macbook Pro MLVP2 Retina

intel® Core™ i5۲٫۹~۳٫۳۰۸٫۰۲۵۶SSD۱۳٫۰”Intel@ HD۱٫۳۷۸,۱۹۰,۰۰۰
۲۱۵۱۶

Apple Macbook Pro MLH42 Retina

intel® Core™ i7۲٫۷~۳٫۶۱۶٫۰۵۱۲SSD۱۵٫۴”Intel@ HD۱٫۸۳۱۲,۱۰۰,۰۰۰
۲۱۵۱۵

Apple Macbook Pro MLH32 Retina

intel® Core™ i7۲٫۶~۳٫۵۰۱۶٫۰۲۵۶SSD۱۵٫۴”Intel@ HD۱٫۸۳۱۰,۴۹۰,۰۰۰
۲۱۵۱۴

Apple MacBook Pro MLH12

intel® Core™ i5۲٫۹~۳٫۳۰۸٫۰۲۵۶SSD۱۳٫۰”Intel@ HD۱٫۳۷۸,۱۵۰,۰۰۰
۱۲۰۷۲

Apple MacBook Pro MJLU2 Retina

Intel® Core™ i7۲٫۸~۴٫۰۱۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”ATI M370X۲٫۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵۴۲

MacBook Pro Retina MJLT2

Intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۷۰۱۶٫۰۵۱۲۱۵٫۴”ATI M370۲٫۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰۷۲

MacBook Pro MGXG2

Intel® Core™ i7۲٫۷~۴٫۰۱۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۴”GeForce® ۷۵۰M۲٫۰
۱۰۸۲۸

MacBook Pro MF841 Retina

Intel® Core™ i5۲٫۹~۳٫۳۸٫۰۵۱۲SSD۱۳٫۰”Intel® HD۱٫۵۷
۱۰۴۱۳

MacBook Pro MF840 Retina

Intel® Core™ i5۲٫۷~۳٫۲۸٫۰۲۵۶SSD۱۳٫۰”Intel® HD۱٫۶۵,۸۴۵,۰۰۰
۳۸۹۸

MacBook Pro MD101

Intel® Core™ i5۲٫۵~۳٫۱۴٫۰۵۰۰۱۳٫۰”Intel® HD۲٫۳۳,۹۷۰,۰۰۰
۱۹۶۸۶

Apple MacBook MMGM2

intel® Core™ m5۱٫۲۰~۲٫۷۰۸٫۰۵۱۲SSD۱۲٫۰”Intel@ HD۰٫۹۵,۹۲۰,۰۰۰
۱۹۵۹۹

Apple MacBook MMGL2 2016

intel® Core™ M3۱٫۱~۲٫۲۸٫۰۲۵۶SSD۱۲٫۰”Intel@ HD۰٫۹
۲۰۴۲۱

Apple MacBook MLHF2 2016 Retina

intel® Core™ m5۱٫۲~۲٫۷۸٫۰۵۱۲SSD۱۲٫۰”Intel@ HD۰٫۹۶,۱۳۵,۰۰۰
۱۹۵۹۸

Apple MacBook MLHE2 2016

intel® Core™ M3۱٫۱~۲٫۲۸٫۰۲۵۶SSD۱۲٫۰”Intel@ HD۰٫۹۵,۱۴۰,۰۰۰
۱۹۹۸۳

Apple MacBook MLH82 2016 with Retina Display

intel® Core™ m3۱٫۱~۲٫۲۸٫۰۵۱۲SSD۱۲٫۰”Intel@ HD۰٫۹
۱۹۶۸۵

Apple MacBook MLH72

intel® Core™ m3۱٫۱~۲٫۲۸٫۰۲۵۶SSD۱۲٫۰”Intel@ HD۰٫۹
۲۱۱۲۳

Apple MacBook MLH42 2016 Retina

intel® Core™ i7۲٫۷~۳٫۶۱۶٫۰۵۱۲SSD۱۵٫۴”ATI 445۱٫۸
۲۱۱۲۴

Apple MacBook MLH32 2016 Retina

intel® Core™ i7۲٫۷~۳٫۶۱۶٫۰۲۵۶SSD۱۵٫۴”ATI 445۱٫۸۱۰,۷۰۰,۰۰۰
۱۹۲۱۸

Apple MacBook MF865 with Retina

intel® Core™ m۱٫۶~۲٫۶۸٫۰۵۱۲SSD۱۲٫۰”Intel@ HD۰٫۹
۱۱۰۱۹

MacBook MF855 Retina

Intel® Core™ M۱٫۱~۲٫۴۸٫۰۲۵۶SSD۱۲٫۰”Intel® HD۰٫۹
۱۹۵۱۸

Apple MacBook Air MMGF2 2015

intel® Core™ i5۱٫۶~۲٫۷۸٫۰۱۲۸SSD۱۳٫۳”Intel@ HD۱٫۳۳,۹۰۰,۰۰۰
۱۹۴۸۲

Apple MacBook Air 2015 MMGG2

intel® Core™ i5۱٫۶~۲٫۷۸٫۰۲۵۶SSD۱۳٫۳”Intel@ HD۱٫۳۴,۶۵۰,۰۰۰
۱۰۳۷۰

MacBook Air 2015 – MJVP2

Intel® Core™ i5۱٫۶~۲٫۷۴٫۰۲۵۶SSD۱۱٫۰”Intel® HD۱٫۱
۱۰۲۹۵

MacBook Air 2015 – MJVM2

Intel® Core™ i5۱٫۶~۲٫۷۴٫۰۱۲۸SSD۱۱٫۰”Intel® HD۱٫۱
۱۰۲۹۴

MacBook Air 2015 – MJVG2

Intel® Core™ i5۱٫۶~۲٫۷۴٫۰۲۵۶SSD۱۳٫۰”Intel® HD۱٫۳
۱۰۲۹۳

MacBook Air 2015 – MJVE2

Intel® Core™ i5۱٫۶~۲٫۷۴٫۰۱۲۸SSD۱۳٫۰”Intel® HD۱٫۳

لیست قیمت Laptop Fujitsu

لیست قیمت لپ تاپ فوجیتسو

۱۹۹۷۸

Fujitsu LifeBook SH-531

intel® Core™ i7۲٫۸۰~۳٫۵۸٫۰۷۵۰۱۳٫۳”GeForce® ۴۱۰M۱٫۹
۱۹۹۷۹

Fujitsu LifeBook SH-531

intel® Core™ i7۲٫۸۰~۳٫۵۸٫۰۱۰۰۰۱۳٫۳”GeForce® ۴۱۰M۱٫۹
۱۹۹۷۶

Fujitsu LifeBook LH-532

intel® Core™ i7۲٫۲۰~۳٫۲۰۸٫۰۷۵۰۱۴٫۰”GeForce® ۶۲۰M۲٫۱
۱۹۹۷۷

Fujitsu LifeBook LH-532

intel® Core™ i7۲٫۲۰~۳٫۲۰۸٫۰۱۰۰۰۱۴٫۰”GeForce® ۶۲۰M۲٫۱
۱۹۹۹۲

Fujitsu LifeBook E554

intel® Core™ i5۱٫۶~۲٫۶۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۲
۱۹۹۹۳

Fujitsu LifeBook E554

intel® Core™ i5۱٫۶~۲٫۶۴٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”Intel@ HD۲٫۲
۱۲۸۱۱

Fujitsu LifeBook A514

Intel® Core™ i3۱٫۷۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel® HD۲٫۴
۱۲۸۱۲

Fujitsu LifeBook A514

Intel® Core™ i3۱٫۷۰۴٫۰۱٫۰TB۱۵٫۶”Intel® HD۲٫۴

لیست قیمت Laptop MSI

لیست قیمت لپ تاپ ام اس آی

۱۱۳۱۲

MSI WT70

Intel® Core™ i7۲٫۸~۳٫۸۳۲٫۰۱۰۰۰+۱۲۸۱۷٫۰”Quadro K4100M۳٫۹
۱۲۸۱۸

MSI PE60 6QE

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۸٫۰۱٫۰TB۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۳
۱۲۸۱۹

MSI PE60 6QE

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۱٫۰TB+128۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۳۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۸۲۰

MSI PE60 6QE

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۱٫۰TB۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۳
۱۲۸۲۱

MSI PE60 6QE

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۸٫۰۱٫۰TB+128۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۳
۱۰۴۹۲

MSI GX70

AMD A10-5750M۲٫۵~۳٫۵۸٫۰۱۰۰۰۱۷٫۳”ATI M290۳٫۹
۱۰۴۹۳

MSI GX70

AMD A10-5750M۲٫۵~۳٫۵۱۶٫۰۱۰۰۰۱۷٫۳”ATI M290۳٫۹
۱۰۴۹۴

MSI GX70

AMD A10-5750M۲٫۵~۳٫۵۱۶٫۰۱۰۰۰+۱۲۸۱۷٫۳”ATI M290۳٫۹
۱۰۶۵۲

MSI GT72 DOMINATOR PRO

Intel® Core™ i7۲٫۶~۳٫۶۳۲٫۰۱۰۰۰+۲۵۶*۴۱۷٫۳”GeForce® ۹۸۰M۳٫۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۹۵

MSI GT60

Intel® Core™ i7۲٫۴~۳٫۴۱۶٫۰۱۰۰۰+۱۲۸*۲۱۵٫۶”GeForce® ۷۷۰M۳٫۵
۱۹۳۲۵

MSI GS72 6QE Stealth Pro

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۱۰۰۰+۱۲۸۱۷٫۰”GeForce® ۹۷۰M۲٫۶۶,۸۵۰,۰۰۰
۲۱۱۹۶

MSI GS72 6QE Stealth Pro

intel® Core™ i7۲٫۶~۳٫۵۰۱۶٫۰۱۰۰۰۱۷٫۰”GeForce® ۹۷۰M۲٫۶
۱۱۳۵۶

MSI GS70 Stealth

Intel® Core™ i7۲٫۶~۳٫۶۱۶٫۰۱۰۰۰+۱۲۸۱۷٫۳”GeForce® ۹۷۰M۲٫۶۶
۱۱۴۸۰

MSI GS60 Gold

Intel® Core™ i7۲٫۶~۳٫۶۱۶٫۰۱۰۰۰+۱۲۸۱۵٫۶”GeForce® ۹۷۰M۱٫۹۶
۱۱۶۱۶

MSI GS60 Ghost Pro

Intel® Core™ i7۲٫۶۰GHz up to 3.60GHz۱۶٫۰۱۰۰۰+۱۲۸۱۵٫۶”GeForce® ۸۶۰M۱٫۹۶
۱۱۴۷۹

MSI GS60 Ghost Pro

Intel® Core™ i7۲٫۶~۳٫۶۱۶٫۰۱۰۰۰+۱۲۸۱۵٫۶”GeForce® ۹۷۰M۱٫۹۶
۱۹۳۲۹

MSI GS60 6QE Ghost Pro

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۱۰۰۰+۲۵۶۱۵٫۶”GeForce® ۹۷۰M۱٫۹
۱۹۳۳۰

MSI GS60 6QE Ghost Pro

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۱۰۰۰+۱۲۸۱۵٫۶”GeForce® ۹۷۰M۱٫۹
۲۱۱۹۴

MSI GL62 6QF

intel® Core™ i7۲٫۶~۳٫۵۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۳
۲۱۱۹۵

MSI GL62 6QF

intel® Core™ i7۲٫۶~۳٫۵۰۱۲٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۳
۲۱۲۹۵

MSI GE62VR 6RF Apache Pro

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۱۰۰۰+۲۵۶۱۵٫۶”GeForce® GTX 1060۲٫۴۷,۴۹۰,۰۰۰
۱۹۲۸۰

MSI GE62 New

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۱٫۰TB۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۴
۱۹۲۸۱

MSI GE62 New

intel® Core™ i7۲٫۶۰~۳٫۵۰۱۶٫۰۱٫۰TB+128۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۴
۱۲۳۱۹

MSI GE62 Apache New

Intel® Core™ i7۲٫۷~۳٫۵۱۶٫۰۱۰۰۰+۱۲۸۱۵٫۶”GeForce® ۹۷۰M۲٫۴۶,۴۵۰,۰۰۰
۱۲۳۲۰

MSI GE62 Apache New

Intel® Core™ i7۲٫۷~۳٫۵۱۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۷۰M۲٫۴
۱۲۳۲۱

MSI GE62 Apache New

Intel® Core™ i7۲٫۷~۳٫۵۱۶٫۰۱۰۰۰+۱۲۸۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۴
۱۲۳۲۲

MSI GE62 Apache New

Intel® Core™ i7۲٫۷~۳٫۵۱۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۴
۱۲۳۲۳

MSI GE62 Apache New

Intel® Core™ i7۲٫۷~۳٫۵۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۶۰M۲٫۴
۱۲۳۲۴

MSI GE62 Apache New

Intel® Core™ i7۲٫۷~۳٫۵۱۶٫۰۲۰۰۰+۱۲۸۱۵٫۶”GeForce® ۹۷۰M۲٫۴
۱۲۳۲۵

MSI GE62 Apache New

Intel® Core™ i7۲٫۷~۳٫۵۱۶٫۰۱۰۰۰+۲۵۶۱۵٫۶”GeForce® ۹۷۰M۲٫۴
۲۰۰۵۰

MSI CX62-6QL

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰M۲٫۳
۲۰۰۵۲

MSI CX62-6QL

intel® Core™ i7۲٫۵۰~۳٫۱۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰M۲٫۳
۲۱۱۹۲

MSI CX62-6QL

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۱۶٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰MX۲٫۳
۲۱۱۹۳

MSI CX62-6QL

intel® Core™ i5۲٫۳۰~۲٫۸۰۱۲٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۹۴۰MX۲٫۳

لیست قیمت Laptop Sony

لیست قیمت لپ تاپ سونی

۲۰۷۰۸

SONY VAIO SVF1521T2EB

intel® Core™ i5۱٫۸~۲٫۷۰۸٫۰۷۵۰۱۵٫۶”GeForce® ۷۴۰M۲٫۵
۲۰۷۰۹

SONY VAIO SVF1521M1EW

intel® Core™ i5۱٫۸~۲٫۷۰۸٫۰۷۵۰۱۵٫۶”GeForce® ۷۴۰M۲٫۵۳,۸۵۰,۰۰۰
۸۵۵۱

VAIO SVF15212CXW

Intel® Core™ i3۱٫۹۰۴٫۰۵۰۰۱۵٫۶”Intel® HD۲٫۷۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱۵

VAIO Fit SVF15N15CD

Intel® Core™ i5۱٫۶~۲٫۶۸٫۰۱۰۰۰۱۵٫۶”GeForce® ۷۳۵M۲٫۳
۱۱۰۵۰

VAIO Fit SVF15N12

Intel® Core™ i5۱٫۶۰~۲٫۶۰۴٫۰۱۰۰۰+۱۶۱۵٫۶”GeForce® ۷۳۵M۲٫۳
۱۱۶۵۲

Sony VAIO Fit Multi flip SVF14N16SG/B

Intel® Core™ i5۱٫۶~۲٫۶۴٫۰۱۰۰۰۱۴٫۰”Intel® HD۲٫۰

 
مطالب مرتبط

مجله خبری دوستان : انتشار مطالب و اخبار تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
به اشتراگ بگذارید!
گوگل پلاس کلوب فیسبوکــ فیسنما

برچسب ها


انتشار یافته: 0