کد خبر: 3463تاریخ انتشار : ۷:۳۶:۳۰ - دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۲
مجله انلاین دوستان : عکس‌های دوقلوهایی را می‌بینید که کاملا شبیه هستند ولی تا به حال ملاقاتی باهم نداشته اما کاملا یکسان هستند.
«فرانسوآ برونل» عکاس کانادایی اهل مونترئال بیش از 12 سال از افراد متفاوت در سراسر جهان عکس می‌انداخته و آنهایی را که شبیه هم بودند را جمع آوری کرده است.
شباهت بعضی از مردم واقعا قابل توجه است.
این شباهت با لباس یک جور پوشیدن آنها را بیشتر شبیه کرده است.
www.dustaan.com تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!

تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!

www.dustaan.com تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!

تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!

www.dustaan.com تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!

تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!

www.dustaan.com تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!

تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!

www.dustaan.com تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!

تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!

www.dustaan.com تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!

تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!

www.dustaan.com تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!

تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!

www.dustaan.com تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!

تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!

www.dustaan.com تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!

تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!

www.dustaan.com تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!

تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!

www.dustaan.com تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!

تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!

www.dustaan.com تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!

تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!

www.dustaan.com تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!

تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!

www.dustaan.com تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!

تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!

www.dustaan.com تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!

تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!

www.dustaan.com تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!

تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!

www.dustaan.com تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!

تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!

www.dustaan.com تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!

تصاویری از دوقلوهایی که دوقلو نیستند!!
https://www.dustaan.com/?p=3463


به اشتراگ بگذارید!
گوگل پلاس فیسبوکــ فیسنما

برچسب ها


انتشار یافته : 0